...

De begroting voor terugbetaalde zorg bedraagt bijna 32 miljard euro. De wettelijke groeinorm bedraagt 2,5%. De uitzonderlijke kosten voor covid zijn buiten deze begroting gehouden.123,6 miljoen euro van de algemene begroting gaat naar nieuwe initiatieven - zie verder. De verschillende akkoordencommissie moeten nu met deze begroting aan de slag, zoals ook de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. Die worden niet met een besparingsagenda opgescheept, maar hebben zelf ook geen budgettaire ruimte voor nieuwe initiatieven - tenzij ze die zelf zouden creëren.Over de nieuwe initiatieven, die het Verzekeringscomité heeft voorgesteld, hebben we u twee kranten geleden bericht. We geven de hoofdlijnen weer zoals het Riziv die schetst.Om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te bevorderen wordt het plafond van maximumfactuur voor mensen met de laagste inkomens verlaagd tot 250 euro, schaft het Riziv het verbod op de derdebetalersregeling af, en komen er betere vergoedingen voor het transport van oncologiepatiënten.De vergoeding van de mondzorg in ons land is ook een knelpunt. De leeftijdsbeperking voor preventieve zorg wordt afgeschaft, sommige behandeling zullen beter worden vergoed en er komt een basisnomenclatuur voor mondhygiënisten.Wat de medische zorg betreft is er het uitbouwen van zorgpaden zoals die voor vroegtijdige diabeteszorg, voor obese kinderen, voor perinatale zorg bij kwetsbare vrouwen, en voor jongeren met eetstoornissen en in crisissituaties.Zoals we hadden gemeld, wordt er werk gemaakt van een geïntegreerd, elektronisch en multidisciplinair patiëntendossier. Er kan daarvoor geld worden geput uit het Europees relanceplan waarmee ons land kan investeren in hervormingsprojecten.Het Riziv ontvangt daaruit 29 miljoen dat het kan investeren tot 2025. Maar dit geld moet ook helpen om een Gezondheidsdata-autoriteit opzetten - een nieuw ecosysteem worden voor alle federale gezondheidszorgadministraties en de ziekenfondsen. Daarmee moeten gegevens vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar worden voor wetenschappelijk en beleidsondersteunend werk.