...

Dr. Marc Moens reageerde al op de begroting 2017 nog voor de Algemene Raad van het Riziv plaatsvond. Vooral de inlevering op de index van artsen schoot bij de Bvas-voorzitter in het verkeerde keelgat. Die wordt nu vastgelegd op 1,67% - artsen en andere zorgverleners zien hun honoraria maar voor een derde geïndexeerd.All animals are equal...Het luidt dat de burgers gelijk moeten worden behandeld. Loontrekkende artsen hadden al 2% moeten inleveren op de index, voor zelfstandige artsen moet een inhaalmaneuver plaatsvinden.Artsen hadden in 2015 0,53% ingeleverd en in 2016 0,62%. In 2017 zou het verschil worden bijgepast, dat is 0,85% of een derde van de indexmassa. Dat was de aanvankelijke redenering.... but some are less equalDat daarmee alle burgers op gelijke voet worden behandeld is eigenlijk al voor discussie vatbaar, stelt dr. Moens. Loontrekkenden krijgen een aanpassing bij overschrijding van de spilindex - honoraria worden met behoorlijk vertraging aangepast.Bovendien heeft de regering nu beslist om niet een derde van de index af te houden, maar om maar een derde van de index toe te kennen. Artsen leveren 146 miljoen euro in - alle zorgverstrekkers tezamen moeten 247 miljoen besparen...Onaanvaardbaar"Deze aanslag op de index is onaanvaardbaar", stelt Marc Moens - Paul Vanden Boeynants citerend: "Trop is te veel en te veel is trop." Sinds 2010 hebben artsen en andere zorgverleners tezamen al 6% ingeleverd op de index - goed voor 439,7 miljoen euro, rekent hij uit (zie tabel onderaan).Met deze indexsprong erbij hebben artsen sinds 2010 bijna 10% (9,3% precies) op hun inkomen ingeleverd, stelt hij zo vast.Omdat men flinke overschrijdingen vermoedt voor 2016 in de artsenhonoraria, zijn al voor 100 miljoen besparingsmaatregelen uitgebroed. "Samen met de nieuwe indexsprong wordt dus plusminus 246 miljoen of plusminus 3% uit het totale artsenbudget weggesneden."Algemene RaadMaandagmorgen (17/10) werd het begrotingsvoorstel van de regering aan de Algemene Raad van het Riziv voorgelegd. Omdat er een staking van stemmen was, hakt de regering nu de knoop ook door. Uit de voorstellen komt ook naar voren dat ziekenhuizen 92 miljoen euro op het budget moeten inleveren. Dat terwijl een derde van de ziekenhuizen al in de rode cijfers zitten. Bovendien zal de overheid niet meer tussenkomen in de verzekeringspremies inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van ziekenhuisartsen. Dat levert 14;7 miljoen euro op.Marc Moens wijst er in persmededeling van de Bvas, verspreid na de AR, op dat de artsen mee zullen opdraaien voor deze besparingen.Akkoord niet meer geldigVolgens dr. Moens druisen deze maatregelen in tegen het akkoord. De clausule die de artsen in het akkoord hebben laten inbouwen tegen eenzijdige regeringsingrepen in het akkoord, treedt volgens hem in werking."Als zorgverstrekker heeft de BVAS geen stemrecht in de Algemene Raad van het RIZIV. De BVAS heeft wel meegedeeld dat de beslissing van de regering volgens haar van rechtswege een einde stelt aan het bestaan van het akkoord 2016-2017", aldus Moens in de persmededeling.Hij houdt een slag om de arm: "Indien de minister omwille van juridische spitsvondigheden niet zou akkoord gaan met deze zienswijze, dan roept de BVAS alle artsen op om op individuele basis het akkoord van 22.12.2015, dat geldig zou zijn voor 2016 en 2017, op te zeggen voor het jaar 2017 per aangetekende brief en dat vóór 15.12.2016."Inlevering op de index sinds 2016(*) in miljoen euroNaar berekeningen Marc Moens