...

De artsensyndicaten zijn verontwaardigd maar bij de ziekenfondsen klinkt uiteraard een heel ander geluid. De Christelijke Mutualiteit vindt het "jammer dat het verantwoordelijke en evenwichtige begrotingsvoorstel niet aanvaard werd".Voorzitter Marc Justaert is van oordeel dat de ziekenfondsen rekening hebben gehouden met de moeilijke budgettaire toestand waarin het land zich bevindt. Omwille daarvan zijn er voor nieuwe initiatieven (tandzorg, psychotherapie) evenredige besparingen nodig. De mutualiteiten willen volgens Justaert ook de nomenclatuur hervormen, het GMD versterken, de ziekenhuisfinanciering en het geneesmiddelenbeleid grondig wijzigen. "Wij leggen tevens de nadruk op een verhoging van het aandeel geconventioneerde artsen en op transparante prijzen. Met dit voorstel tonen we aan dat we én kunnen besparen én de efficiëntie van de zorg verhogen zonder dat de patiënt dit voelt."'Schuldig verzuim'Paul Callewaert, algemeen secretaris van het Socialistisch ziekenfonds, zit op dezelfde golflengte. "Dat er noden zijn in de geestelijke gezondheidszorg en de tandzorg ontkent niemand nog, getuige de recente gezondheidsenquête. Het zou schuldig verzuim zijn om daar niet voor te gaan."Het socialistisch ziekenfonds heeft ook een politieke boodschap. Het vraagt de nieuwe regering niet verder te snoeien in de ziekteverzekering. "De huidige groeinorm van 3% moet behouden blijven omdat ze overeenkomt met de historische én internationale trend." Het socialistisch ziekenfonds wijst er ook op dat elke 100 euro geïnvesteerd in zorg de Belgische economie 145 euro oplevert.