...

Bvas-ondervoorzitter Marc Moens trekt fel van leer tegen de ziekenfondsen. Hij hekelt het spektakel in het Verzekeringscomité. "De ziekenfondsen lanceren een begrotingsvoorstel zonder enig overleg met de sector. De verstrekkers hebben niets in de pap te brokkelen, het land wordt geregeerd door de mutualiteiten. Die mentaliteit stuit tegen de borst. Ook de thuisverpleegkundigen waren hier niet over te spreken", aldus dokter Moens."En", zo vervolgt de Mechelse klinisch bioloog, "over bezuinigingen bij de mutualiteiten uiteraard geen woord. Nochtans vallen er vele tientallen miljoenen te besparen door één enkele (Riziv-)dienst zoals het facturatie- en terugbetalingscircuit op eenzelfde IT-systeem over te schakelen. De incompatibiliteit tussen de vier systemen van de ziekenfondsen zorgt nu voor onnoemelijke problemen. En misschien zou men zo beloftes zoals de uitrol van MyCarenet sneller kunnen inlossen..."VerbolgenHet ASGB/Kartel stemde eveneens tegen. Voorzitter Reinier Hueting vindt dat de "artsen de laatste jaren al zware inspanningen leverden". Hij had gehoopt dat de geringe beschikbare marge kon gebruikt worden voor nieuwe initiatieven. Hueting verwijst naar klassiekers zoals een verdere herijking van de erelonen, een hoger GMD-honorarium voor chronisch zieken, het uitbreiden van de 'softe' echelonnering, investeringen in telematica... Met name toonde hij zich "bijzonder verbolgen" omdat het voorstel extra besparingen op de erelonen wil gebruiken om een terugbetaling van de raadplegingen bij de psycholoog te financieren. "Indien de regering dit een nobel initiatief vindt, moet ze hiervoor middelen vrijmaken. Dit kan niet ten koste gaan van de erelonen", aldus nog dokter Hueting.