...

"Onze prioriteit bij bloeddonatie is de veiligheid van de patiënt die een bloedtransfusie nodig heeft. In dit verband is seksueel risicogedrag een belangrijke factor. De seksuele geaardheid is niet van belang", stelt de Open VLD-minister van Volksgezondheid.RisicogedragHet nieuwe wetsontwerp van Maggie De Block sluit donors uit wanneer zij of hun partner gedrag vertonen dat een risico inhoudt om een seksueel overdraagbare aandoening op te lopen. Seks tussen mannen, seks tegen betaling of seks met een partner die drugs spuit is risicogedrag. Een uitsluitingsperiode duurt twaalf maanden. Iedereen die een nieuwe partner heeft wordt na het eerste seksueel contact voor vier maanden uitgesloten.De criteria voor tijdelijke uitsluiting komen overeen met de huidige wetenschappelijke inzichten. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het Wetenschappelijke Instituut Volksgezondheid en de 'bloedinstellingen' zullen om de twee jaar een nieuwe evaluatie uitvoeren.Wie bloed wil geven moet een uitgebreide vragenlijst beantwoorden. "Het is van cruciaal belang dat kandidaat-donors eerlijk en zo volledig mogelijk antwoorden", onderstreept de minister. De mensen die de informatie inzamelen zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim.HemochromatoseOok het bloed van patiënten met erfelijke hemochromatose kan als donatie gebruikt worden. De patiënten moeten zich dan wel in de onderhoudsfase van de behandeling bevinden en aan de andere wettelijke voorwaarden voor bloeddonatie voldoen. Op dit moment kan bloed dat om therapeutische redenen wordt afgenomen niet als een bloedgifte worden gezien omdat de afname niet als 'altruïstische daad' geldt. Maar aan dat juridische obstakel is nu een mouw gepast. Patiënten mogen wanneer het bloed is afgenomen, zelf kiezen of het een bloeddonatie wordt.Een KB moet wel nog de precieze voorwaarden vastleggen.