...

Adolescenten met hypertensie, adolescenten die te veel alcohol drinken, patiënten met een CVA, patiënten die antipsychotica innemen, depressieve patiënten, kinderen van een demente vader, mensen die geïntoxiceerd zijn door andere drugs dan alcohol, mensen met zwakke cognitieve functies, mensen van kleine gestalte en mensen met een hoge systolische bloeddruk tijdens de dienstplicht liepen een bijzonder hoog risico. In dit grote Zweedse cohortonderzoek met een gemiddelde follow-up van 37 jaar zijn negen onafhankelijke risicofactoren teruggevonden die een verklaring bieden voor de meeste gevallen van dementie die optreden op jonge leeftijd (voor 65 jaar). Die risicofactoren versterken elkaar. De meeste kunnen worden gecorrigeerd en kunnen worden opgespoord van bij de adolescentie. Er zijn dus mogelijkheden tot vroege preventie. (referentie: Nordström P et al. JAMA Internal Medicine. 2013;doi:10.1001/jamainternmed.2013.9079)