...

Het risico is nog duidelijker na een keizersnede, maar is ook reëel bij een bevalling via vaginale weg. (referentie: Sengupta S et al. JAM Pediatr. 2013;doi:10.1001/jamapediatrics.2013.2581)