...

De kansen die het elektronisch medisch dossier biedt, worden op zaterdag 19 maart belicht door Dirk Dewolf van het Agentschap Zorg en Gezondheid, Dirk Broeckx van éénlijn.be, en Paul Van Royen, huisarts en decaan van de geneeskundefaculteit UAntwerpen. Michel Deneyer van de Nationale Raad van de Orde bekijkt het veiligheidsaspect daarbij.Advocaten Stefaan Callens en An Vijverman bekijken daarna de juridische aspecten, Paul Cosyns van de Provinciale Raad belicht de ethiek van het delen van deze gevoelige data.Het symposium sluit om 12 uur af met een panelgesprek waaraan ook de ICT-directeur van het UZA, Maertens Reinhart, aan deelneemt.Het symposium 'EMD-EPD, een geweldige uitdaging' vindt plaats op de campus Groenenborger van de UA, Aula T 103 (L Massart). Het wordt om 9 uur geopend door ondervoorzitter van de Provinciale Raad Jean Colin.Accreditering is aangevraagd. Info en inschrijvingen: info@ordeantwerpen.be.