...

In het onderzoek werden in totaal 23.401 kinderen en adolescenten onderzocht. De brutosterftecijfers waren hoger voor kinderen jonger dan 5 jaar bij het begin van de dialyse. De auteurs besluiten dat extra onderzoek nodig is om de oorzaken van deze daling van het sterftecijfer te achterhalen. (referentie: Mitsnefes MM et al. JAMA. 2013;309:1921)