...

Het aandeel mensen met depressie, dat 3,4% bedraagt bij mannen en 5,7% bij vrouwen, stijgt bij migrainepatiënten tot respectievelijk 8,4% et 12,4%. Vooral vrouwen met migraine die jonger zijn dan 30 jaar lopen een groter risico op depressie (tot zes keer groter dan bij jonge vrouwen zonder migraine). De onderzoekers merken ook op dat bij migrainepatiënten de kans veel groter is dat ze op een gegeven moment ernstig zelfmoord overwegen. (referentie: Fuller-Thomson E et al. Depression Research and Treatment. 2013;doi:10.1155/2013/401487)