Gaat u naar de afscheidsplechtigheid van uw patiënt? Een kleine, interessante rondvraag van Artsenkrant toont aan dat de meningen verdeeld zijn; dit wordt overgelaten aan het individuele aanvoelen van elke arts. Sommige dokters vinden dat hun aanwezigheid op de uitvaart een waardig sluitstuk vormt van een goede arts-patiëntrelatie. Voorwaarde is wel dat die relatie inderdaad lang en diepgaand was. Anderen noemen het "een ongeschreven wet" om vooral niet naar uitvaartplechtigheden te gaan. Immers, vaak is de arts op een of andere manier betrokken bij het overlijden. En niet altijd is het begrip van de familie even groot. Daar valt iets voor te zeggen.

Voor de aanwezigheid van een arts op een uitvaart bestaat er geen nomenclatuurnummer, gelukkig

Temeer daar artsen nu eenmaal niet present kunnen zijn op elke uitvaart van elke patiënt. Dan weer wel en vervolgens niet... Het wordt al snel weggezet als favoritisme. Een mogelijke tussenoplossing is dan om op een later tijdstip - als het familie en arts uitkomt - zijn medeleven te betuigen. Zich beperken tot een kaartje kan natuurlijk ook.

Een enigszins cynische noot tot slot. In deze barre wereld draait veel om geld. Voor de aanwezigheid van een arts op een uitvaart bestaat er geen nomenclatuurnummer. Gelukkig maar. Dit gaat immers over menselijkheid, respect, mededogen, empathie... Dit gaat over de essentie van het humane, over de kern van de relatie tussen zieke en zorgverstrekker. Dat proberen te vatten in een banale economische transactie zou zonder meer beledigend zijn.

Gaat u naar de afscheidsplechtigheid van uw patiënt? Een kleine, interessante rondvraag van Artsenkrant toont aan dat de meningen verdeeld zijn; dit wordt overgelaten aan het individuele aanvoelen van elke arts. Sommige dokters vinden dat hun aanwezigheid op de uitvaart een waardig sluitstuk vormt van een goede arts-patiëntrelatie. Voorwaarde is wel dat die relatie inderdaad lang en diepgaand was. Anderen noemen het "een ongeschreven wet" om vooral niet naar uitvaartplechtigheden te gaan. Immers, vaak is de arts op een of andere manier betrokken bij het overlijden. En niet altijd is het begrip van de familie even groot. Daar valt iets voor te zeggen.Temeer daar artsen nu eenmaal niet present kunnen zijn op elke uitvaart van elke patiënt. Dan weer wel en vervolgens niet... Het wordt al snel weggezet als favoritisme. Een mogelijke tussenoplossing is dan om op een later tijdstip - als het familie en arts uitkomt - zijn medeleven te betuigen. Zich beperken tot een kaartje kan natuurlijk ook.Een enigszins cynische noot tot slot. In deze barre wereld draait veel om geld. Voor de aanwezigheid van een arts op een uitvaart bestaat er geen nomenclatuurnummer. Gelukkig maar. Dit gaat immers over menselijkheid, respect, mededogen, empathie... Dit gaat over de essentie van het humane, over de kern van de relatie tussen zieke en zorgverstrekker. Dat proberen te vatten in een banale economische transactie zou zonder meer beledigend zijn.