Vermassen reageert op het artikel "UZ Gent drijft consultaties geleidelijk weer op". Daarin wordt gesteld dat het ziekenhuis een aparte koers zou varen en zou ingaan tegen de richtlijnen die de overheid op 13 maart uitvaardigde.

Die regels manen ziekenhuizen aan om -in het kader van de Covid-19-crisis- electieve consultaties, onderzoeken en ingrepen te annuleren. Dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen mogen wel nog doorgaan.

Orde van de dag

"De richtlijnen van het UZ Gent refereren duidelijk naar noodzakelijke consultaties bij chronische patiënten," aldus professor Vermassen. Zo vermijden we een toename van complicaties en een verergering van de toestand van de patiënt." Het risico is dan immers reëel dat uitgestelde zorg uiteindelijk toch moet gebeuren in minder gunstige omstandigheden, namelijk in het midden van een crisis.

Daarnaast gaan de richtlijnen over niet-electieve (dringende en semi-dringende) consultaties voor andere pathologie. "Maar uiteraard gaan we niet over tot de orde van de dag," benadrukt Vermassen.

Uitklaring

Hij vindt wel dat de begrippen 'urgent/dringend' en 'electief' aan uitklaring toe zijn. Precies dat heeft het UZ Gent gedaan. "Onze invulling is geen nattevingerwerk maar wetenschappelijk gefundeerd. Voor mij is dat al enige tijd duidelijk en zo hebben we het ook altijd verkondigd en toegepast", zegt hij.

Het begrip 'dringend' interpreteert het ziekenhuis in functie van de duur waarin de maatregel van toepassing is. "Geldt deze voor één dag dan kan alles uitgesteld worden wat niet binnen 24 uur moet gebeuren. Geldt deze voor vier dagen dan moet alles kunnen gebeuren -en dus als dringend worden beschouwd- wat binnen de vier dagen moet gebeuren. Duurt deze maatregel twaalf weken dan beschouwen we alles als dringend wat men geen twaalf weken kan uitstellen," legt Vermassen uit.

Contraproductief

Volgens de Gentse hoogleraar is het ook helemaal niet de bedoeling van het UZ Gent om binnen het ziekenhuislandschap solo slim te spelen. "Anderen kunnen dezelfde denkoefening net zo goed maken", stelt hij.

De ziekenhuizen beschikken ook over de nodige capaciteit om non-Covid-patiënten te verzorgen. Frank Vermassen: "Dit kan verschillen tussen ziekenhuizen. Maar het zou totaal contraproductief zijn om noodzakelijke of nuttige zorg aan non-Covid-patiënten uit te stellen omwille van een strenge en mijns inziens foute interpretatie van de overheidsmaatregelen. Of omdat de capaciteit niet overal voldoende aanwezig is."

Vermits de interpretatie en toepassing van het UZ Gent volledig in lijn ligt met de regels van de overheid hoeven deze op dit ogenblik ook niet noodzakelijk te versoepelen, aldus nog professor Vermassen.

Vermassen reageert op het artikel "UZ Gent drijft consultaties geleidelijk weer op". Daarin wordt gesteld dat het ziekenhuis een aparte koers zou varen en zou ingaan tegen de richtlijnen die de overheid op 13 maart uitvaardigde. Die regels manen ziekenhuizen aan om -in het kader van de Covid-19-crisis- electieve consultaties, onderzoeken en ingrepen te annuleren. Dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen mogen wel nog doorgaan. "De richtlijnen van het UZ Gent refereren duidelijk naar noodzakelijke consultaties bij chronische patiënten," aldus professor Vermassen. Zo vermijden we een toename van complicaties en een verergering van de toestand van de patiënt." Het risico is dan immers reëel dat uitgestelde zorg uiteindelijk toch moet gebeuren in minder gunstige omstandigheden, namelijk in het midden van een crisis. Daarnaast gaan de richtlijnen over niet-electieve (dringende en semi-dringende) consultaties voor andere pathologie. "Maar uiteraard gaan we niet over tot de orde van de dag," benadrukt Vermassen.Hij vindt wel dat de begrippen 'urgent/dringend' en 'electief' aan uitklaring toe zijn. Precies dat heeft het UZ Gent gedaan. "Onze invulling is geen nattevingerwerk maar wetenschappelijk gefundeerd. Voor mij is dat al enige tijd duidelijk en zo hebben we het ook altijd verkondigd en toegepast", zegt hij.Het begrip 'dringend' interpreteert het ziekenhuis in functie van de duur waarin de maatregel van toepassing is. "Geldt deze voor één dag dan kan alles uitgesteld worden wat niet binnen 24 uur moet gebeuren. Geldt deze voor vier dagen dan moet alles kunnen gebeuren -en dus als dringend worden beschouwd- wat binnen de vier dagen moet gebeuren. Duurt deze maatregel twaalf weken dan beschouwen we alles als dringend wat men geen twaalf weken kan uitstellen," legt Vermassen uit.Volgens de Gentse hoogleraar is het ook helemaal niet de bedoeling van het UZ Gent om binnen het ziekenhuislandschap solo slim te spelen. "Anderen kunnen dezelfde denkoefening net zo goed maken", stelt hij.De ziekenhuizen beschikken ook over de nodige capaciteit om non-Covid-patiënten te verzorgen. Frank Vermassen: "Dit kan verschillen tussen ziekenhuizen. Maar het zou totaal contraproductief zijn om noodzakelijke of nuttige zorg aan non-Covid-patiënten uit te stellen omwille van een strenge en mijns inziens foute interpretatie van de overheidsmaatregelen. Of omdat de capaciteit niet overal voldoende aanwezig is."Vermits de interpretatie en toepassing van het UZ Gent volledig in lijn ligt met de regels van de overheid hoeven deze op dit ogenblik ook niet noodzakelijk te versoepelen, aldus nog professor Vermassen.