...

Het KCE publiceert actuele richtlijnen voor de diagnose, behandeling en follow-up van baarmoederhalskanker. Het College voor Oncologie en de Stichting Kankerregister zullen instaan voor de implementatie en de kwaliteitscontrole. Fertiliteitsbehoudende therapie, de behandeling tijdens een zwangerschap, de seksualiteit en verdere follow-up na de behandeling krijgen speciale aandacht.De klinische richtlijnen voor de aanpak van baarmoederhalskanker veranderen voortdurend als gevolg van nieuwe onderzoeksbevindingen. Het KCE inventariseerde de bestaande richtlijnen, lichtte ze door en paste ze aan voor de Belgische context.In 2008 werd in België bij 643 vrouwen cervixcarcinoom gediagnosticeerd. En in dat jaar overleden ook 186 vrouwen aan de gevolgen van de aandoening. Hoewel nu een vaccin bestaat dat beschermt tegen cervixcarcinoom, zal het nog jaren duren vooraleer de incidentie van de aandoening sterk vermindert.Brede aanpak De richtlijnen behandelen een brede waaier van onderwerpen. Ook het klinische beleid bij cervicale intra-eptiheliale neoplasie (CIN) werd meegenomen, naast de diagnose en stadiumbepaling bij invasieve kanker. De plaats van de verschillende behandelingsmogelijkheden wordt uiteraard besproken. Voor screening is er evenwel een aparte richtlijn. Deze richtlijn is bedoeld voor iedereen die bij de zorg betrokken is.Aparte hoofdstukken worden gewijd aan fertiliteitsbehoudende behandelingsmogelijkheden, wanneer nog een kinderwens bestaat. Vrouwen zijn gemiddeld 54 jaar oud wanneer de diagnose van cervixcarcinoom wordt gesteld, maar dat wil zeggen dat een pak van hen nog een stuk jonger is wanneer de ziekte wordt ontdekt. Ook over het beleid bij CIN en invasieve kanker bij zwangerschap worden aanbevelingen geformuleerd.Met de patiënt moet, na de behandeling, ook gesproken worden over de seksualiteit en de verschillende ondersteunende maatregelen die mogelijk zijn. Een specifiek getrainde zorgverlener die ook de psychologische aspecten kan aankaarten, moet hiervoor ingeschakeld worden.Ten slotte worden aanbevelingen gedaan over de frequentie van follow-uponderzoeken en het belang van verschillende technieken om recidieven snel op het spoor te komen.Kwaliteit is werk De KCE-richtlijn is het product van een nauwgezette doorlichting van de bestaande richlijnen. Via onder meer Medline en de National Guideline Clearinghouse werden er 25 gevonden. Deze werden op hun kwaliteit beoordeeld met het Agree-instrument; uiteindelijk werden vijf richtlijnen behouden. Daarvan werd dan nog eens elke klinische vraag doorgelicht en geüpdatet met de bevindingen uit de meest recente literatuur (Medline, EMBASE, de Cochrane library).De aanpassing aan de lokale situatie gebeurde volgens de ADAPTE-methodologie. Van alle aanbevelingen werd telkens het niveau van bewijskracht bepaald en aangegeven.Voor het opstellen van de richtlijn werd onder meer samengewerkt met het Integraal Kankercentrum Nederland. De implementatie ervan zal ondersteund worden door het College voor Oncologie. Op de website van dit college (www.collegeoncologie.be/) zullen belangrijke nieuwe onderzoeksbevindingen gemeld worden. Over vijf jaar vindt een update van de richtlijn plaats.De Stichting Kankerregister zal kwaliteitsindicatoren ontwikkelen die opgevolgd zullen worden om na te gaan in welke mate de richtlijnen worden toegepast. De richtlijn (KCE reports 168A) kan nu al worden gedownload van de website van het KCE.