...

Ri De Ridder wordt herbenoemd als directeur-generaal voor een periode van zes jaar. De voormalige huisarts blijft daarmee aan het hoofd van de Dienst voor Geneeskundige verzorging. Dr. De Ridder studeerde af als huisarts aan de Universiteit van Gent, en was tot 2000 ook actief als huisarts in het Wijksgezondheidscentrum De Sleep. Zijn huidige functie als 'leidend ambtenaar' vervult hij sinds het najaar van 2005. Hij is herbenoemd tot oktober 2017. Een vervroegd pensioen zit er voor hem dus niet in.