...

Hersenen worden, met hun 86 miljard neuronen, beschouwd als de meest complexe structuur in het universum. Inzoomen wordt nu mogelijk met een nieuwe atlas van de hersenen, met een nooit geziene resolutie. BigBrain is het eerste microstructurele model van het volledige menselijk brein en is gratis beschikbaar voor onderzoekers overal ter wereld. Het model BigBrain werd gecreëerd aan het Montreal Neurological Institute and Hospital van de McGill University, in samenwerking met onderzoekers van het Duitse Forschungszentrum Jülich. De resultaten zijn gepubliceerd in Science. "De resolutie van de BigBrain-atlas gaat nagenoeg tot op celniveau. Dat betekent dat details in de buurt van de cellen in 3D kunnen worden onderscheiden, iets wat voordien niet mogelijk was voor het menselijke brein", geeft een van de ontwikkelaars van de atlas aan. "Om een idee te geven: de huidige MRI-gegevens hebben een spatiale 3D-resolutie van 1 mm. Het geheel van de gegevens van BigBrain is in elke dimensie 50 keer kleiner, wat een ongeziene spatiale resolutie oplevert. Het geheel van de gegevens van BigBrain is 125.000 keer (50 x 50 x 50) groter dan MRI-gegevens en heeft een volume van 1 teraoctet, wat overeenkomt met 1000 Go." Onderzoekers over de hele wereld zullen delen van de hersenen kunnen downloaden van de website van BigBrain: bigbrain.loris.ca. BigBrain werd opgebouwd aan de hand van 7.404 histologische coupes van de hersenen die werden gekleurd om de cellichamen te isoleren, en daarna digitaal werden opgeslagen. Daarbij werd gebruikgemaakt van de recentste ontwikkelingen in de informatica en de beeldanalyse van de hersenen, en de ervaring van het team in de behandeling van volledige histologische hersencoupes. (referentie: Amunts K et al. Science. 2013;340:1472)