...

Het medische hulpmiddel kreeg de naam 'The Coupler' en is zo groot als een paperclip. Het wordt via de bovendij ingebracht in de lies van de patiënt, tussen de arterie en de vene. Het principe berust op het creëren van een brug tussen de twee circuits om zo de druk op de arteriële vaatwand enigszins af te voeren naar de nabij liggende vene. Het gaat om een lichte heelkundige ingreep die in ongeveer veertig minuten kan worden uitgevoerd onder lokale anesthesie. Het implantaat is ontwikkeld door een firma uit Californië en werd uitgetest in een blinde, gerandomiseerde klinische studie bij 83 patiënten in verschillende Europese zorgcentra die niet hadden gereageerd op minstens drie types van medicamenteuze behandeling tegen hun hypertensie. De resultaten waren significant en tonen aan dat het implantaat werkt. Bij alle 44 patiënten die de Coupler hadden gekregen, was de bloeddruk beter onder controle dan bij de 39 anderen die een klassieke behandeling hadden gekregen op basis van de neurologische of hormonale regeling van de bloeddruk. Ze vertoonden ook minder complicaties als gevolg van hypertensie. Bovendien moesten in de loop van de studie vijf patiënten uit de controlegroep in het ziekenhuis worden opgenomen voor aanvallen van hypertensie, en geen enkele in de groep met de Coupler. Het implantaat was ook effectief bij patiënten die niet gereageerd hadden op een renale sympathische denervatie, een andere recente behandeling. Dat succes wijst erop dat de Coupler ingrijpt op andere mechanismen van bloeddrukcontrole. In tegenstelling tot de renale denervatie is de behandeling bovendien reversibel, werkt ze meteen en is ze a priori pijnloos. Toch een minpuntje: ongeveer 29% van de patiënten die het implantaat hadden kregen, vertoonde een zwelling van de dij waarvoor een nieuwe ingreep nodig was, zoals de plaatsing van een stent in de vene. Toch kan dit nieuwe hulpmiddel, dat ingrijpt op de mechanische aspecten van de bloedsomloop, een oplossing bieden voor hypertensiepatiënten die niet reageren op de huidige behandelingen. "Het is een goed alternatief", bevestigt dr. Melvin Lobo, die de studie heeft geleid. Hij zegt erbij dat zijn team andere tests zal uitvoeren bij een groter aantal patiënten "om na te gaan of het hulpmiddel veilig is op lange termijn en beter te begrijpen hoe het precies werkt in het lichaam."