Sinds 2007 kunnen werknemers die wegens lagerugpijn minstens 4 weken en maximaal 3 maanden arbeidsongeschikt zijn - op voorschrift van een arbeidsarts- in een revalidatieprogramma terecht.

De mogelijkheid om een revalidatieprogramma te volgen wordt nu uitgebreid tot mensen die langer dan 3 maanden (maximum 6) arbeidsongeschikt zijn. Een voorschrift van een arbeidsdokter is niet langer nodig. Binnenkort zal het mogelijk zijn om rechtstreeks naar een revalidatiecentrum gaan en daar toelating te vragen een programma te volgen.

Zo'n revalidatieprogramma omvat 36 sessies kinesitherapie, fysiotherapie en ergotherapie.

Sinds 2007 kunnen werknemers die wegens lagerugpijn minstens 4 weken en maximaal 3 maanden arbeidsongeschikt zijn - op voorschrift van een arbeidsarts- in een revalidatieprogramma terecht.De mogelijkheid om een revalidatieprogramma te volgen wordt nu uitgebreid tot mensen die langer dan 3 maanden (maximum 6) arbeidsongeschikt zijn. Een voorschrift van een arbeidsdokter is niet langer nodig. Binnenkort zal het mogelijk zijn om rechtstreeks naar een revalidatiecentrum gaan en daar toelating te vragen een programma te volgen. Zo'n revalidatieprogramma omvat 36 sessies kinesitherapie, fysiotherapie en ergotherapie.