...

Jaarlijks kiezen 5 tot 10 afgestudeerde arsen ervoor reumatoloog te worden. In 2018 waren dat er iets meer, namelijk 15. Dreigend tekortAls het aantal niet blijvend toeneemt dreigt er een tekort, waarschuwen Dirk Elewaut en Bernard Lauwerys van de KBVR. Van de 180 reumatologen die ons land rijk is, vertrekken er binnenkort een ruim aantal met pensioen. "Als we kijken naar de leeftijdspiramide, mag het aantal reumatologen in opleiding gemakkelijk verdubbelen", zegt professor Elewaut.Er is werk genoeg voor reumatologen. Ongeveer een op de vijf Belgen heeft reumatisch klachten, en 1 op 1.000 kinderen wordt geconfronteerd met kinderreuma. Reumatische aandoeningen zijn goed voor 10 tot 20% van alle consultaties bij de arts.ImagoprobleemMaar reumatologie heeft blijkbaar niet zo een goed imago bij afgestudeerde artsen. "Het beeld heerst dat we vooral ouderen met reuma behandelen", stelt professor Lauwerys. "Maar het is eigenlijk fiftyfifty: we zien ook veel jonge mensen en kinderen met inflammatoire en potentieel ernstige reumatische aandoeningen."Het specialisme is de voorbije jaren heel sterk geëvolueerd. Met de nieuwe behandelingen hebben reumatologen belangrijke impact op de levenskwaliteit van hun patiënten. Reumatologie is een vak geworden van precision medicine. En reumatologen werken nauw samen met hun patiënten, Ze zijn bij de eersten geweest om ook met patient experts te gaan werken.Ambasseurs"Cijfers tonen aan dat de meerderheid van de internisten in opleiding nooit in aanraking komt met reumatologie, waardoor ze er ook minder snel voor kiezen om zich er verder in te subspecialiseren", aldus prof. dr. Lauwerys. "We merken nochtans dat als ze in aanraking komen met reumatologie, de discipline enthousiast onthaald wordt. De reden: de combinatie van een nauw contact met de patiënt en het gebruik van gesofisticeerde tools en therapieën", zo vervolgt hij.Geneeskundestudenten en artsen in de beroepsopleiding inwendige geneeskunde moeten dus meer in contact komen met de reumatologie. De KBVR wil ambassadeur-reumatologen naar voren schuiven. Ze wil reumatologen daarnaast aanmoedigen om meer stageplaatsen te creëren.SubquotaOok moet de overheid maatregelen nemen om het systeem van de subquota te versoepelen voor reumatologen, zoals ze dat bijvoorbeeld gedaan heeft voor de geriaters. Het aantal afgestudeerde artsen dat de beroepsopleiding inwendige geneeskundemag volgen is beperkt. Maar de overheid zou artsen die aangeven na drie jaar de subspecialisatie reumatologie te willen volgen, niet in rekening kunnen brengen voor dit subquotum.