...

De vergoeding van de zogenaamde 'miniforfaits' is geschrapt per omzendbrief. Vanaf 1 januari komen ze ten laste van het budget financiële middelen van de ziekenhuizen. De maatregel is goedgekeurd in de commissie ziekenhuizen-ziekenfondsen. "Als reden wordt gegeven dat de miniforfaits nogal lichtzinnig werden toegekend", zegt Moens. "Maar de consequenties voor reumapatiënten worden nu pas duidelijk."Tienduizenden reumapatiënten betaalden dankzij het miniforfait geen remgelden. Zolang ze onder het miniforfait vielen, hadden ze de status van gehospitaliseerde patiënt, wat betekent dat ze geen remgeld betaalden op het honorarium van de reumatoloog en op de toegediende geneesmiddelen.Maar nu worden ze plots als ambulante patiënten beschouwd en betalen ze de volgende remgelden uit eigen zak:- 15,50 euro op de consultatie bij een reumatoloog (op een ereloon van 55,10 euro);- 11,80 euro per flacon Remicade@, gemiddeld zijn per behandeling drie tot vier flacons nodig, afhankelijk van het gewicht van de patiënt;- 0,41 euro per flacon natriumchloride, waarvan er gemiddeld twee nodig zijn per sessie;Eventueel kwam daar een supplement op het doktershonorarium bovenop (55,10 euro voor een supplement van 100%).Marc Moens: "Zowat 78% van de reumatologen is geconventioneerd. Maar zelfs niet-geconventioneerden vragen maar zelden een supplement omdat het om chronische patiënten gaat. De meeste patiënten kregen dat supplement bovendien terugbetaald via hun hospitalisatieverzekering."Zware factuurDe rekensom is gauw gemaakt. Een patiënt van 60 kilo betaalt per behandeling 51,72 euro uit eigen zak. Als het supplement wordt aangerekend, moet hij of zij zelfs 106,82 euro per sessie bijpassen. Voor patiënten met voorkeursstatuut komt een behandeling op 39,82 euro te staan.Voor een reumapatiënt ligt de frequentie van behandelingen op tien tot twaalf per jaar. "Na de afschaffing van het miniforfait betalen die patiënten plots honderden euro's aan remgelden per jaar", zegt Moens. "Daar moet je nog de kosten van pijnstillers en andere medicatie bij rekenen die voor ambulante patiënten niet terugbetaald worden. De factuur loopt al snel op tot 500 à 600 euro per jaar. We spreken over chronische patiënten die veelal werkonbekwaam zijn."OnaanvaardbaarDe artsenleider is woedend: "Deze beslissing is genomen door de ziekenhuizen en de ziekenfondsen. Die laatsten verdedigen de patiënt niet, dat is duidelijk. Ofwel hebben ze de consequenties niet ingeschat en dan stel ik mij vragen want met hun knowhow moeten ze daartoe in staat zijn. Ofwel hebben ze de consequenties wél ingeschat en dan is het nog erger. Hopen ze te kunnen besparen als aanbieders van aanvullende verzekeringen?"Ook Paul Callewaert (socialistisch ziekenfonds) noemt het onaanvaardbaar dat reumapatiënten voor de kosten moeten opdraaien. "Wij vragen bovendien dat men zich eens in de plaats stelt van de 20 tot 30% patiënten die geen hospitalisatieverzekering hebben." 'Miniforfait' bijna 800.000 keer toegekendReumapatiënten zijn niet de enigen die worden getroffen door de schrapping van de zogenaamde miniforfaits. Ook patiënten met CVS, fibromyalgie of de ziekte van Crohn dreigen de rekening te moeten betalen.In 2007 vielen 598.000 behandelingen onder de regeling met het miniforfait. Vijf jaar later, in 2012, werd het miniforfait 791.000 keer aangerekend. Het Riziv maakt zich zorgen over die sterke stijging. Ook de verschillen in de facturatie van de forfaits tussen de ziekenhuizen baren zorgen.Dat alles is aanleiding voor het Riziv om de financiering van de miniforfaits in het budget voor financiële middelen (BMF) van de ziekenhuizen te integreren. Voor het eerste semester van 2014 krijgen de ziekenhuizen voorschotten uitbetaald via het onderdeel C2 van het BFM. Die voorschotten worden later in rekening gebracht, als er over de verdelingswijze van het budget van het miniforfaits in het BMF een beslissing is genomen.