...

In de rangschikking van 17 landen met hoge inkomens staan ze op de voorlaatste plaats. Dat is waarschijnlijk toe te schrijven aan een ontoereikend gezondheidszorgstelsel, ongezond gedrag en ongunstige economische en sociale omstandigheden, volgens de auteurs van het verslag M.E.