...

Bij de huisartsen namen 7.852 artsen deel aan de verkiezingen, bij de specialisten 9.548. Dit geeft een participatiegraad van 37,54 %Bij de huisartsen haalde het Kartel 2.554 stemmen (32,53 %) , het Bvas 1.902 (24,22 %) en AADM 3.300 (42,03 %). Er zijn 62 of 0,79 % blanco stemmen.Bij de specialisten haalde het Bvas 7.695 stemmen (80,59 %) het Kartel 1.353 (14,17 %), AADM 303 (3,17 %) en er zijn 114 of 1,19 % blanco stemmen.Zetelverdeling Het Riziv maakt meteen ook al een gedetailleerde tabel met de zetelverdeling bekend. In de MedicoMut krijgt AADM drie zetels op de huisartsenbank. Kartel krijgt twee zetels op de huisartsenbank en één op de specialistenbank. Bvas behoudt nog één zetel op de huisartsenbank, maar mag er vijf reserveren op de specialistenbank.In het Verzekeringscomité verwerft AADM twee zitjes, Kartel behoudt er een en Bvas krijgt er vier (op de effectieve plaatsen - Kartel mag wel een extra vervanger aanwijzen, AADM maar een).In de Algemene Raad krijgen AADM en Kartel elk één zitje, en Bvas heeft er twee.De tabellen met een gedetailleerd overzicht vindt u op de website van het Riziv. Reacties van de syndicaten bezorgen we u maandag.