...

In het artikel in Artsenkrant focusten we op de resultaten bij de huisartsen. Het gebruik van e-health gaat over het delen van gegevens. En een aantal van de bevraagde diensten focust specifiek op de gegevensuitwisseling met apothekers, zoals het elektronisch voorschrift. Hoe apothekers omgaan met e-health, is ook van belang voor huisartsen. We geven u kort de voornaamste bevindingen bij deze gebruikersgroep. De koppeling naar de volledige tekst van het Brusselse Huis voor Gezondheid - dat samen met éénlijn.be en de Brussels e-Health Academy de enquête organiseerde - vindt u onderaan de tekst.Bij de apothekers kwam vooral respons op de enquête vanuit de leeftijdsgroep van 40 tot 60 jaar. De meest gebruikte apothekerspakketten bij de groep die antwoordde, waren Farmad TWIN (53,7%), Greenock (18,7%) en Officinall (15%).Meer dan 90% van de apothekers vragen de verzekerbaarheid van hun cliënten met MyCareNet op. Zij kunnen voorschriften van Recip-e ophalen en de goedkeuring van hoofdstuk IV-aanvragen raadplegen. Het gebruik van het Gedeeld Farmaceutisch Dossier zit in de lift: twee derden van de apothekers maakt hier al gebruik van.De eHealthBox is nog niet in de apothekerssoftware geïntegreerd - apothekers moeten het stellen met de webapplicatie. Een derde van de apothekers kent deze dienst zelfs niet. Voor de beveiligde, individuele communicatie met andere zorgverleners die de eHealthBox biedt bestaat zeker interesse, maar naast integratie in de software is ook opleiding nodig.Het medicatieschema van Vitalink is in de belangrijkste softwarepakketten al geïntegreerd maar onvoldoende gebruiksvriendelijk. Ongeveer 15% van de apothekers geeft aan dat ze het medicatieschema al hebben gebruikt maar ermee gestopt zijn. Het raadplegen van de vaccinatiestatus in Vitalink is met de apothekerspakketten nog niet mogelijk. Apothekers melden dat ze te veel foutmeldingen van Recip-e krijgen, in bijzonder bij magistrale bereidingen.