...

Dokter Rudy Verelst, psychiater-coördinator van het gevangeniswezen (FOD Justitie) zei zaterdag op een symposium over forensische psychiatrie dat de gezondheid van de gevangenisbevolking heel wat slechter is dan van de doorsnee Belgische populatie. De somatische aandoeningen liggen sowieso hallucinant hoog. Bij gevangenen komt bijvoorbeeld 16 maal zoveel tbc voor ten opzichte van de gewone populatie, vijf maal meer HIV, zeven maal meer hepatitis C, zeven maal meer alcohol en druggebruik, 54 maal meer heroïnegebruik enzoverder. Verelst wees er ook op dat het aantal gevangenen met psychiatrische ziektebeelden sterk toeneemt. Uiteraard kon hij niet naast het specifieke probleem kijken waarvoor ons land al verscheidene veroordeeld werd door Europa. Met name de vele geïnterneerden in de gevangenissen. Van de 1.084 geïnterneerden verblijven er 712 (waarvan 49 vrouwen) in 'Vlaamse' gevangenissen. Gemiddeld worden ze drie jaar vastgehouden, bij 12% loopt dat op tot tien à twaalf jaar. De meest voorkomende psychische aandoening bij geïnterneerden in de gevangenissen is een persoonlijkheidsstoornis (55%). Franstalig België beschikt over het Etablissement de Défense Sociale van Paifve en les Marronnies in Doornik waar geïnterneerden min of meer medische verzorging kunnen krijgen. In Vlaanderen was er tot voor kort niets. De ontslagnemende federale regering gaf daarom opdracht om een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Antwerpen en in Gent te bouwen. Het FPC in Gent -uitgebaat door Sodexho, een commerciële partner- verwacht eind oktober/begin november de eerste geïnterneerden. Antwerpen is nog in aanbouw. De twee FPC's samen zijn goed voor 526 plaatsen. Dokter Verelst: "Bij gebrek aan plaatsen zal er dus nog steeds een kleine restcategorie geïnterneerden in de Belgische gevangenissen verblijven". Ons land kan dus verder veroordeeld worden... Op de studiedag, georganiseerd door de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en het Vlaams Geneeskundigen Verbond stelde professor em. Paul Cosyns (UA) onder meer een recent advies over forensische psychiatrie voor van de Koninklijke Academie. Meer in Artsenkrant van nu vrijdag.