...

Het afschaffen van Obamacare, genoemd naar iniatiefnemer Barack Obama, was een van de grote punten van huidig president Trumps campagne, en zat er in die zin aan te komen.Concreet had Obamacare of voluit de Patient Protection and Affordable Care Act van 2012 als (eerste) doel het aantal onverzekerden te verminderen en dit langs twee wegen: de uitbreiding van particuliere verzekering, en de uitbreiding van Medicaid (de gezondheidszorg voor de armste groepen - meer dan 60 miljoen Amerikanen, nvdr). Zo zou het aantal onverzekerden in 2016 naar schatting gedaald zijn van 50 tot 30 miljoen Amerikanen.De nieuwe wet wil de uitbreiding van Medicaid tegengaan. Waar Obamacare werkt(e) met inkomensafhankelijke subsidies voor het aankopen van een verzekering, stellen de Republikeinen daarnaast belastingvoordelen voor op basis van leeftijd. Die incentives zouden mensen moeten aanzetten een zorgverzekering af te sluiten, maar naar alle waarschijnlijkheid zullen lage inkomens hierdoor makkelijker hun zorgverzekering verliezen. Ook de verplichting om een ziekteverzekering af te sluiten wordt geschrapt. Boetes voor onverzekerden worden afgeschaft. Daarnaast zijn grote werkgevers ook niet meer verplicht een ziekteverzekering te regelen voor voltijdse werkkrachten.Wie zijn ziekteverzekering laat vervallen, kijkt daarentegen tegen een fikse straf aan. In dergelijke gevallen zouden verzekeraars hun prijzen met 30% laten stijgen. In die zin vervangen de Republikeinen de boetes voor onverzekerden door strafmaatregelen voor wie zijn verzekering niet verlengt.De wet maakt ook een einde aan de subsidies voor Planned Parenthood-klinieken en andere overheidsprogramma's voor de termijn van één jaar.BehoudenEen aantal punten van de Affordable Care Act wensen de Republikeinen desalniettemin te behouden. Zo blijft het voor jonge mensen mogelijk om tot hun 26ste onder de verzekering van hun ouders te vallen. Ook mogen verzekeraars hun klanten nog steeds niet weigeren omwille van hun medische geschiedenis.De nieuwe wetgeving moet wel door het Congres geloodst worden. Het is niet zeker of er in de Senaat genoeg steun voor het plan is, ondanks een kleine Republikeinse meerderheid. "Obamacare is een zinkend schip, de nieuwe wet zal mensen redden van vergissingen die in het verleden gemaakt zijn", verklaarde majority leader Kevin McCarthy aan The New York Times. De Democraten doen het nieuwe plan af als een wrede poging om de Amerikaanse burgers hun gezondheidszorg af te pakken.