...

Met ingang van 1 januari 2012 wordt professor dokter Renaat Peleman hoofdarts van het UZ Gent. Sinds juni was hij al waarnemend hoofdarts, maar het was een publiek geheim dat hij mikte op een definitieve herbenoeming.De Raad van Bestuur besliste unaniem tot die benoeming voor een hernieuwbare periode van vier jaar. In juni was Peleman Jan Van Meerbeeck al opgevolgd als waarnemend hoofdarts, daar waar een paar maanden voordien net het omgekeerde gebeurd was.Vanwaar die comeback? Peleman verklaarde desgevraagd in Artsenkrant dat hij bij de aanstelling van de toenmalige CEO Peeters een stap terugzette om hem de vrije hand te geven bij de keuze van zijn medewerkers. Maar toen Peeters op zijn beurt ontslag nam, lag de weg open voor een terugkeer.ManagementkwaliteitenPeleman staat bekend om zijn managementkwaliteiten. Hij schreef daar onlangs nog een boek over. Voordeel is ook dat hij voordien al zes jaar ervaring opbouwde als hoofdarts. In de Vereniging van Vlaamse Hoofdartsen liet hij zich opmerken met als voorzitter van de werkgroep 'kwaliteitsindicatoren borstkanker'. Hij werkte verder een voorstel uit om de passage in de ziekenhuiswet over de rol van de hoofdarts aan te passen.Het klikt ook uitstekend met huidig CEO Freddy Mortier. In zijn beleidsvisie legt de hoofdarts de klemtoon op een goede samenwerking tussen de faculteit Geneeskunde (UGent) en het ziekenhuis, tussen sectoren en medische diensten binnen het UZ, tussen artsen en verpleegkundigen, tussen directieleden, én tussen het UZ Gent en externe partners.Peleman wil de interne organisatiestructuur van het UZ verder optimaliseren, de kosten beheersen en een aantrekkelijk loopbaan- en retentiebeleid uittekenen voor artsen en stafleden. Hij zet zijn schouders onder het wetenschappelijk speerpuntenbeleid van het ziekenhuis. Onderzoeksdomeinen zoals genetica, oncologie, immunologie en neurowetenschappen zullen extra middelen krijgen om internationaal aan de top mee te spelen, maakt hij zich sterk.