...

In 2013 bedroeg het aantal consultaties bij de huisartsen van patiënten met recht op een verhoogde tegemoetkoming (rvt) 5,9 miljoen - dat is 18% van alle consultaties. In 2017 bedroeg het aantal consultaties door rvt-patiënten die een lager remgeld betalen al ruim 7,8 miljoen (22% van het totale aantal). Van jaar tot jaar ziet de huisarts meer rvt-patiënten tijdens het spreekuur. Dat blijkt uit de Riziv-audit voor de uitgaven van 2017.Sinds oktober 2015 moet de huisarts bij deze patiënten verplicht de derdebetalersregeling toepassen. Er werd toen in de begroting 25,3 miljoen euro opzij gezet om de weerslag hiervan op de begroting voor consultaties en technische prestaties op te vangen. Maar het precieze effect van deze maatregel - de verplichte 'sociale' DBR - is moeilijk in te schatten.Tussen 2015 en 2016 steeg het aantal raadplegingen door rvt-patiënten met niet minder dan 13,8%. Maar ook in 2017, 2015 en in de jaren vóór 2015 ziet men een stijging van dit aantal met jaarlijks rond de 5%. Rekening houdend met deze gemiddelde groei, schat het Riziv het effect van de verplichte sociale DBR op 672.000 extra raadplegingen. Het extra budget van 25,3 miljoen euro is berekend op een toename van het aantal raadplegingen met ruim één miljoen en volstaat bijgevolg volgens het Riziv ruim om het effect van de sociale DBR op te vangen.Overigens laat de werkelijke toepassing van de derdebetalersregeling een iets complexer plaatje zien. In 2017 werd al in bijna 90% van de gevallen de sociale DBR toegepast, maar toch kreeg nog één van de tien rvt-patiënten de regeling niet. Daarnaast zie je dat de DBR ook steeds vaker wordt gebruikt bij patiënten zonder recht op verhoogde tegemoetkoming. In 2015 was dit het geval bij 12,2% van de deze patiënten, en in 2017 al bij 20,8%.