...

In 2010 bleek het aantal gesprekken met zestigplussers over zelfdoding gestegen met 12% ten opzichte van het jaar daarvoor. Tele-Onthaal focuste daarom drie maanden op deze gesprekken om te achterhalen wat deze personen ertoe aanzet om zelfmoord te plegen.Conflictsituaties Uit het focusonderzoek blijkt dat in 80% van de gesprekken relationele problemen aangehaald worden als voornaamste reden. Conflictsituaties met familieleden veroorzaken een gevoel van gemis en eenzaamheid. 86% van de oudere oproepers woont dan ook alleen. Ook een ingrijpend verlies van dierbaren drijft ouderen tot wanhoop (22%). Slechts tijdens 13% van de gesprekken, werden fysieke klachten aangehaald als oorzaak. In 10% van de gesprekken kwamen euthanasie of medische hulp bij zelfdoding ter sprake. Bang voor omgevingVolgens Tele-Onthaal willen ouderen hun omgeving niet belasten met hun problemen. Slechts 5% van de ouderen had al met een (huis)arts gesproken over hun doodswens. De organisatie benadrukt hiermee het vermoeden dat veel Belgen niet over zelfdoding durven praten. Nochtans geven de ouderen wel aan dat de acute wens tot zelfdoding afneemt na een gesprek met Tele-Onthaal.