...

Het huidige systeem van terugbetaling volgens therapeutische klasse en vaste vergoedingscategorieën is volgens het Rekenhof onvoldoende. De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen moet beter mogelijkheden krijgen om de terugbetaling te richten op prioritaire doelstellingen voor de volksgezondheid.Om dit te verwezenlijk moet het CTG betere informatie krijgen over de echte therapeutische (meer)waarde van een medicijn. Aan klinische studies moeten hogere eisen worden gesteld: geneesmiddelen moeten niet alleen worden vergeleken met placebo. De FAGG en het EMA die instaan voor de geneesmiddelenbewaking, moeten de CTG continu informeren zodat de commissie de waarde van een middel ook geregeld kan herbekijken.Het Rekenhof pleit voor een doortastend beleid, met meer controle op de winstmarges, de prijzen aangerekend aan groothandelaars en de promotie door bedrijven. Het rationeel gebruik van middelen moet worden aangemoedigd, door alle informatie over geneesmiddelen op één website te bundelen, en door meer voorwaarden op te leggen wanneer een geneesmiddel te vaak wordt voorgeschreven. Het Rekenhof pleit tevens voor controle op voorschrijvers die terugbetalingsvoorwaarden niet naleven of overconsumptie in de hand werken.Ten slotte pleit het Rekenhof voor een billijker systeem door een nieuwe categorie van bepaalde geneesmiddelen te creëren, waarvoor geen financiële tegemoetkoming is voorzien maar waarvoor wel een therapeutische behoefte bestaat. De geneesmiddelen in deze nieuwe categorie zouden wel meetellen voor de maximumfactuur.Naar een persmededeling van het Rekenhof. Op www.rekenhof.be vindt u ook het volledige rapport en een synthese.