...

Ondertussen voegde de regering nog eens 250 miljoen euro toe aan deze twee miljard, om nog bijkomende kosten tijdens de tweede golf te dekken.De voorschotten moeten dienen om de infrastructuurkosten te financieren die de ziekenhuizen moesten verrichten om covidpatiënten te kunnen opvangen voor zover die ten laste vallen van de federale overheid. Dit geld moet ook de extra werkings- en personeelskosten door de pandemie opvangen. Ziekenhuizen moesten en moeten de lopende kosten kunnen blijven dragen, ondanks het wegvallen van de 'reguliere' zorg. Ze krijgen de waarborg van een financiering tegen 100% van de normale activiteit.Ook de zorgverstrekkers in het ziekenhuis kregen nieuwe opdrachten voor de opvang van covidpatiënten die niet (adequaat) worden vergoed met de normaal geldende tarieven,. Zo bijvoorbeeld de permanentie op de spoedgevallendienst en de dienst intensieve zorg, de medische coördinatie, de ziekenhuishygiëne, de opleidingen inzake de epidemie, ...De zorgverstrekkers krijgen daarnaast een forfait per bed dat gereserveerd blijft voor covidpatiënten, voor de ongewone medische activiteit en om beschikbaar te blijven.Aso's en retrocessiesDe inhoud van het KB is resultaat van onderhandelingen met de verschillende betrokkenen. Ook de artsensyndicaten zaten mee aan tafel. Zo claimt bijvoorbeeld het ASGB/Kartel dat ze uit de bus hebben kunnen slepen dat de Medische Raad een belangrijke rol spelen bij het bewaken van de verdeling van deze middelen.Het KB omvat ook een regeling voor de artsen in opleiding. De aso's krijgen de verzekering dat ze hun basisloon behouden. Ze krijgen daarbovenop een forfait van 250 euro per maand in de periode van de eerste golf (maart tot en met juni) voor het extra werk. Ze krijgen een bijkomende vergoeding per gepresteerde wachtdienst.Op de bedragen die ten goede komen van de artsen in de ziekenhuizen mogen geen afhoudingen worden verricht. De ziekenhuizen kregen immers al een compensatie voor de 'retrocessies' die ze hebben misgelopen.Daart wijst ASGB/Kartel op in een persbericht.Maar ook BVAS-kopman Marc Moens wees er al enkele weken geleden in de krant op dat de Medische Raden er zorgvuldig moeten over waken dat dit alles op de juiste manier verloopt.