...

Afgelopen juli maakte de coöperatieve de balans op van het eerste jaar van bestaan. "De opstart was moeilijker dan verwacht: sommige leden voelden een kloof tussen de eerste beloften en de onvolkomenheden van sommige installaties of de vertraging van de ene of de andere functie", zegt dr. Olivier Marievoet, voorzitter van Medispring.De gebruikers waren met name ongerust over het niet kunnen krijgen van de geïntegreerde praktijkpremie omwille van het gebrek aan registratie van de software bij eHealth.De afgelopen maanden heeft het team van Medispring het grootste deel van zijn tijd besteed aan het registratieproces bij eHealth. "Het is een marathon die bij het begin van het jaar begon en het was dé prioriteit voor Medispring in 2019", zo beweert de coöperatieve. In totaal gaat het om 186 pagina's met criteria waaraan alle software moet voldoen. De definitieve versie van de criteria was er in juli en de testscenario's waren afgelopen augustus een feit.Op 20 september was Medispring de eerste software die zich registreerde. De coöperatieve voldeed aan de meeste criteria. "In oktober hadden we nog een reeks goedkeuringen nodig voor de registratie. maar in november en december konden we de integratie van deze criteria in de medische software verfijnen. Deze verbeteringen worden geleidelijk voorgesteld worden in een serie updates."Medispring zal de link met Beoogo deze maand nog integreren. Beoogo is een samenwerkingsplatform voor gezondheidswerkers dat ervaring heeft met forfaitaire facturering en waarvan de software al in vele medische instellingen geïnstalleerd is voor een forfait.Alle administratieve gegevens die zijn ingevoerd in Medispring kunnen automatisch worden verzonden naar Beoogo en vice versa. Dit maakt het ook mogelijk om al in maart 2020 via MyCarenet te factureren. Beoogo bevat ook andere populaire modules voor medische instellingen: interne chat, het opstellen van voorschriften, statistische module, enz.