...

Het KCE-rapport wijst op een aantal lacunes in de registratie. Van de 29 vooropgestelde indicatoren konden er 11 niet berekend worden omdat de gegevens niet beschikbaar zijn. Bovendien constateerde het KCE dan in 35% van de gevallen het stadium van de kanker niet werd gerapporteerd aan het Kankerregister. Het gaat hier, zo onderstreept het Kenniscentrum, toch om essentiële informatie.Een correcte risicostratificatie is niet mogelijk omdat ook gegevens over co-morbiditeit nog niet worden geregistreerd. Dat maakt dat het KCE de claim dat centra met een 'hoog volume' (meer dan 20 ingrepen per jaar) een betere outcome hebben dan andere, niet echt hard kan maken. Mogelijk behandelen ze meer patiënten met minder comorbiditeit.KwaliteitssysteemHet KCE wil dat de samen met deskundigen geselecteerde indicatoren bestendig worden ingebed in een kwaliteitssysteem. De individuele zorgverleners zullen effectief feedback krijgen over de eigen resultaten. Maar de registratie zelf moet dus wel beter. Het Belgische Kankerregister moet een aantal nieuwe variabelen introduceren. Maak de honorering van het multidisciplinaire oncologische consult afhankelijk van het automatisch registreren van bepaalde variabelen, suggereren de auteurs van het rapport.Het KCE-rapport identificeert nog een aantal knelpunten in de behandeling, zoals de precieze indicaties voor neo-adjuvante therapie, die door de clinici moeten worden uitgeklaard.Bron: KCE Reports 200As