...

Domus Medica (DM) vindt dat huisartsen genoeg tijd moeten krijgen voor de 'automatische' registratie van patiëntgegevens uit de zorgtrajecten. De procedure mag ook niet leiden tot sancties door de ziekenfondsen.Het contract van een zorgtraject stipuleert dat de huisarts bepaalde gegevens aanlevert over de betrokken patiënt voor wetenschappelijk onderzoek. Het gaat om een aantal klinische data die anoniem verwerkt zullen worden door het Wetenschappelijke Instituut voor Volkgezondheid.De huisartsen kunnen de gegevens manueel inbrengen via een webtoepassing (in principe sinds 1 mei, maar de website werd blijkbaar pas gisteren beschikbaar gemaakt). Het is ook mogelijk een zogenaamde batch-file met gegevens van verschillende patiënten op te laden. Maar de toepassing om dat 'automatisch' te doen is, aldus DM, nog niet klaar.* In de praktijk dreigen huisartsen alleen de zomermaanden te krijgen om die 'automatische' registratie te doen.DM pleit ervoor de periode van registratie te verlengen, zodat de geautomatiseerde procedure minstens vier maanden beschikbaar zou zijn. De automatische registratie zou voor de onderzoekers ook interessante informatie kunnen opleveren over het gebruik van 'gecodeerde gegevens' - vaste items uit het dossier en dus geen 'vrije tekst' - in het EMD door de huisarts, aldus Domus Medica. Automatische extractie is immers maar mogelijk als de gegevens in het dossier goed gestructureerd zijn.Geen controleDM maakt zich ook zorgen over de feedback die ziekenfondsen vragen. Zij zien geen medische gegevens, maar zouden kunnen natrekken over welke patiënten een bepaalde huisarts de data heeft doorgespeeld. Als een huisarts over een bepaalde patiënt geen gegevens heeft doorgespeeld, en dus het contract niet is nagekomen, zou het ziekenfonds eventueel het forfait dat de huisarts heeft gekregen, kunnen terugvorderen.Dat soort a-posteriocontrole kan niet door de beugel, vindt DM, Het probleem kan bijvoorbeeld bij het EMD-pakket liggen, en niet bij de huisarts. DM wil wel meewerken aan een constructieve samenwerking, maar wil voorkomen dat een dergelijke controle binnen een kwaliteitsproject tot sancties voor de arts leidt.