...

De huidige registratie meet de activiteit van de wachtposten in het weekend en op feestdagen. Informatie die meteen beschikbaar is, meent Wachtposten Vlaanderen. De wachtposten gebruiken al jaren efficiënte software. De oefening die het Riziv wil maken - een simulatie van wat het geeft als men een aantal wachtposten 's nachts - heeft Wachtposten Vlaanderen zelf al eens gemaakt. Waarom er dan zoveel lawaai om maken?Bovendien is het uitgangspunt verkeerd. Hoeveel wachtposten er 's nachts open moeten blijven, moet niet afhangen van de activiteit in wachtpost, maar van de aanrijtijden. Die mag maximaal 45 minuten bedragen. Wat gebeurt er indien de regering een groot deel van de wachtposten 's nachts sluit? "In een 'worst case scenario' bevindt de huisarts zich op 60 tot 90 minuten van de volgende patiënt."WeekwachtHet Riziv heeft de opdracht de mogelijkheid te onderzoeken om de wachtposten ook in de week na de kantooruren te openen. Daarvoor start in januari een registratie van de activiteit van wachtdienst in de week - en ook een registratie van de activiteit van de wachtdienst in regio's waar geen wachtpost is.Men moet ervoor oppassen van de wachtpost een nachtwinkel te maken, vindt Wachtposten Vlaanderen. De ideale oplossing voor mensen die het lastig vinden om overdag naar het spreekuur van hun arts te gaan. De registratie van de wachtdienst gaat daar niet veel over vertellen: er zullen veel meer patiënten naar de wachtpost komen dan er vandaag gebruik maken van de wachtdienst. Als de nachtwinkel open gaat, komen de klanten wel.TriageVeel wachtposten zijn nochtans bereid om de wachtdienst in de week over te nemen, op voorwaarde dat men een triage organiseert volgens protocollen. Maar het 1733-systeem kan vandaag nog niet alle wachtposten gedurende het weekend ondersteunen, laat staan dat het dat tijdens de week zou kunnen. "De overheid heeft bovendien al aangegeven dat ze geen financiële middelen ter beschikking stelt om dit systeem op een performante manier uit te bouwen", aldus Wachtposten Vlaanderen.SpoedDe wachtposten in de week open houden, wil zeggen dat er dan een chauffeur en onthaalpersoneel beschikbaar moet zijn. Veiligheid van de huisarts is ook in de week een punt. Wachtposten maken dat er minder artsen met wachtdienst zijn. Men kan het personeel voor een deel bekostigen met de vrijgekomen beschikbaarheidshonoraria.Dat neemt niet weg dat er ook voldoende huisartsen van dienst moeten blijven om de continuïteit van zorg te verzekeren voor bejaarden, palliatieve patiënten, woonzorgcentra,...Ten slotte komt Wachtposten Vlaanderen terug op het punt dat men de niet-planbare zorg als een geheel moet hervormen. Wat voor zin heeft het 's nachts wachtposten te sluiten, maar wel alle spoeddiensten nog open te houden?