...

De wettelijke begroting van het Riziv voor 2016 bedraagt 23,8 miljard euro. Maar tijdens het begrotingsconclaaf in juni werd daar 285 miljoen van afgehouden - om de tax shift te financieren. Nogmaals is de gezondheidszorg een melkkoe van deze regering, stelt het Verzekeringscomité vast.Toch goedkeuringMaar in het begrotingsvoorstel, dat door de ziekenfondsen werd opgesteld, neemt het Verzekeringscomité dan verder akte van de regeringsbeslissingen. Het betreurt wel dat de regering zelf het wettelijke kader niet naleeft en dat de belofte van een stabiel budget niet wordt gehouden. Het wijst erop dat de forse besparingen de leefbaarheid van het huidige systeem op proef stelt. Maar het legt er zich bij neer.Het voorstel kreeg daarmee de goedkeuring van het Comité. Omdat er geen tweederde meerderheid werd gehaald, gebeurde dit pas na de tweede stemronde. De artsen van Bvas en Kartel stemden tegen, de vertegenwoordiger van AADM zou zich hebben onthouden. Op de ziekenfondsbanken stemde het socialistische ziekenfonds tegen.In het begrotingsvoorstel wordt vervolgens wat geld bijeengekrabbeld om nieuwe maatregelen te kunnen voorstellen. Zo wil het Verzekeringscomité maatregelen nemen in de artsenhonoraria die alles bij elkaar bijna 48 miljoen kosten: 20 miljoen voor de huisartsen en bijna 28 miljoen voor specialisten. Dat zou grotendeels gefinancierd moeten worden door besparingen in de klinische biologie (40 miljoen op jaarbasis),en nog een stuk door besparingen in de medische beeldvorming.Het voorstel van de ziekenfondsen wil geld vrijmaken voor een betere samenwerking in de thuiszorg, proefprojecten voor psychologische eerstelijnszorg... Het vraagt een versterking van artikel 107, geld voor de ontwikkeling van een EPD, enzovoort. Besparingen komen verder vooral uit de geneesmiddelensector.Reactie syndicatenBvas-ondervoorzitter Marc Moens is skeptisch over de voorstellen: "De teneur is duidelijk. Meer forfaitaire geneeskunde, centen voor structuren in plaats van voor de zorgverstrekkers. Nog meer administratie - wat informatica dan maar moet oplossen. Maar we weten ondertussen wel hoe moeizaam dat verloopt."Kartel-voorzitter Reinier Hueting ziet wel verdienstelijke elementen in de voorstellen van de ziekenfondsen. "Maar het uitgangspunt is verkeerd. De voorstellen van de regering zijn niet acceptabel. We leggen ons daar niet bij neer en keuren daarom dit voorstel af."