...

Maggie De Block (Open VLD) wil de rechtszekerheid van akkoorden en overeenkomst met de verschillende beroepsgroepen verhogen door maatregelen uit de conventie "op kortere termijn" om te zetten in wetteksten. Ze beoogt ook een betere afstemming tussen de akkoorden en de budgettaire context... "Op die manier," zo stelt de liberale excellentie, bevestigen we het belang van ons overlegmodel en werken we aan de duurzaamheid ervan. Om zo de toegankelijkheid van de zorg voor de patiënt te waarborgen." De ministerraad ging hiermee akkoord. De nieuwe wet vormt een "onderdeel van de wet diverse bepalingen inzake gezondheid."