...

Bij de laatste budgetcontrole besliste de regering om het gebruik van biosimilars aan te moedigen. Details zijn nog niet bekend, maar Febelgen toont zich tevreden.Er zou met name beslist zijn om ook voor biosimilars voorschrijfdoelstellingen voor artsen voorop te stellen. In België zijn er momenteel biosimilars beschikbaar voor epoëtine, filgrastim en somatropine. Per jaar geeft het Riziv voor de drie originele middelen 51 miljoen euro uit. Hier kan sterk bespaard worden, aldus Febelgen. De koepelorganisatie van de producenten van generieke medicijnen wijst daarbij op de achterstand die ons land heeft op onze buurlanden.Bovendien loopt het besparingspotentieel de komende jaren nog sterk op, met minstens tien nieuwe biosimilars tegen 2015-2016. Het gaat dan om goedkopere alternatieven voor merkgeneesmiddelen waarvan het gezamenlijke jaarbudget 350 miljoen euro bedraagt.Het gebruik van biosimilars om te besparen op het geneesmiddelenbudget werd trouwens in de regeringsverklaring opgenomen, onderstreept Febelgen.