...

De Hoge Raad van Artsen-specialisten en Huisartsen heeft, zo vernam Artsenkrant, een unaniem advies tegen de regeringsplannen uitgebracht. De regering wil besparen op de uitgaven voor de beroepsopleiding. Het Riziv maakt nu ieder jaar per haio een bedrag over van 30.000 euro. In Vlaanderen gaat dat bedrag naar SUI vzw - dat daarmee voor meer dan de helft bijdraagt tot het loon en de (partiële) sociale bescherming van de haio, de rest betaalt de praktijkopleider. Door de beroepsopleiding, die vanaf 2018 drie jaar zal duren, een half jaar in te korten, kunnen het Riziv en de overheid ongeveer 7,5 miljoen euro uitsparen.Maar de artsensyndicaten, de universitaire huisartsencentra, de universiteiten en de decanen zijn allemaal tegen het plan. Ook bij de praktijkopleiders en bij de haio's zelf is de weerstand naar verluidt groot.Een inkorting van de opleiding zou heel wat problemen teweegbrengen, reageert Jan De Maeseneer, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan UGent: "De Europese richtlijnen zijn hierover duidelijk: de beroepsopleiding moet drie jaar omvatten. Wanneer de Belgische overheid die opleiding korter maakt, ontstaan er problemen met de erkenning van onze huisartsen in andere EU-landen." In België opgeleide huisartsen zouden bijvoorbeeld in onze buurlanden nog maar moeilijk aan de bak kunnen komen.Een deel van de beroepsopleiding moeten de huisartsen in het ziekenhuis doorlopen. Maar iedere huisarts een ziekenhuisstage laten lopen van zes maanden, zoals nu de bedoeling is, schept nogal wat problemen. In de komende jaren moeten er ook meer opleidingsplaatsen gevonden worden voor specialisten. Aan de ziekenhuisstage voor huisartsen zou de regering daarom ook graag kunnen sleutelen. Toch is volgens De Maeseneer ook dát helemaal niet wenselijk. "De zes maanden ziekenhuisstage is eveneens een onderdeel van de EU-richtlijn en daar valt dus niet aan te tornen."Er zijn daarnaast grote organisatorisch-pedagogische problemen met zo'n plan, licht hij nog toe. De haio's zouden, wanneer die maar 2,5 jaar zou duren, hun opleiding afronden begin april. De volgende lichting afgestudeerde basisartsen begint dan pas begin oktober aan de beroepsopleiding. Er duikt dus ieder jaar opnieuw een periode op dat een groot aantal praktijkopleiders gedurende zes maanden geen haio in opleiding hebben. "Maar sommige opleidingspraktijken zijn erop voorzien dat er een haio in de praktijk functioneert en hebben het praktijkgebouw hiervoor ingericht - zij zouden zo geregeld met grote problemen kampen.""Iedereen is het erover eens: de huisartsenopleiding bestaat uit zes jaar basisopleiding en drie jaar beroepsopleiding. Conform alle voorwaarden die Europees zijn vastgelegd. Alleen zo zijn onze huisartsen zeker dat hun diploma overal erkend wordt. Voor geen enkele betrokken partij valt daarop af te dingen. De regering kan moeilijk een duidelijk eensgezind signaal uit het veld naast zich neerleggen. Maar in de toekomst kijken is natuurlijk altijd een beetje hachelijk."