...

De regering wilde zich op de Algemene Raad van het Riziv op 21 oktober niet uitspreken over het begrotingsvoorstel van ziekenfondsen, zorgverleners en gezondheidsinstellingen. Ze legde op de vergadering geen alternatief op tafel.Het begrotingsvoorstel kwam tot een sluitende financiering van de gezondheidszorg door, op wettelijke basis, een aantal uitzonderlijke bedragen uit de begroting te halen en door een inspanning aan de farmaceutische industrie te vragen (de enige sector die dit jaar verantwoordelijk was voor de overschrijding van het budget)..Het Verzekeringscomité pleitte in het voorstel daarnaast voor een andere aanpak: een meerjarenplan met een transversale inslag. Monitoring van gezondheidsdoelstellingen, voldoende financiering en een grotere verantwoordelijkheid voor de farmasector waren verdere uitgangspunten.De partners hadden hard gewerkt op dit voorstel. Er waren niet minder dan 23 vergaderingen overheen gegaan, naast nog heel wat informeel overleg. Het voorstel kreeg bijna unaniem de goedkeuring van alle partners op het Verzekeringscomité, met geen enkele tegenstem (twee onthoudingen). "Het overlegmodel is nog nooit zo succesvol geweest", stellen de genoemde partners nu in een mededeling.Maar de regering heeft het voorstel "miskend". Ze zet het overlegmodel nu de facto buitenspel. Ze stort "de patiënten en zorgverstrekkers in een extreme onzekerheid", aldus de mededeling..