...

De farmaceutische bedrijven hebben vorig jaar 496 keer aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) gemeld dat een van hun geneesmiddelen niet meer verkrijgbaar was of tijdelijk uit voorraad. In 2012, het eerste jaar waarin het meldingssysteem op poten stond, waren er 533 meldingen. Op dit moment alleen al zijn er problemen met zo'n 150 medicijnen."Elk jaar zitten we toch zo'n 15 keer met een groot probleem voor de volksgezondheid omdat een middel niet beschikbaar is. Het gaat meestal om geneesmiddelen tegen kanker en infecties", luidt het bij het FAGG.Beloftes Onkelinx"Dat België vaak als laatste op de lijst staat om bepaalde geneesmiddelen te ontvangen, is al langer een probleem", reageert dokter Louis Ide. "Zeker als er maar één producent beschikbaar is, kan dat problematisch zijn. Het ontbreken van een aantal zeer belangrijke antibiotica die vaak het laatste redmiddel zijn voor de patiënt is slechts een van de vele voorbeelden."Ondanks de vaak terugkerende berichten in de pers stelt senator Ide vast dat het probleem niet opgelost raakt en dit ondanks beloftes van minister Onkelinx en het oprichten van een task force.Dokter Ide: "Minister Onkelinx moet actiever optreden en dit probleem op Europees niveau oplossen. Samen met de andere lidstaten kan dan overlegd worden met de geneesmiddelenindustrie om na te gaan hoe voldoende productiecapaciteit kan gegarandeerd worden voor deze essentiële geneesmiddelen."Louis Ide diende in oktober vorig jaar al een resolutie in die zin in (zie ook AK2348, blz 8).