...

Vankrunkelsven zit in het bestuur van LEIF. Andere Nederlandstalige effectieve leden die als arts benoemd zijn in de 'Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie', zijn prof. Wim Distelmans, dr. Luc Proot, dr. Bea Verbeeck en prof. Chris Verslype.Franstalige effectieve leden op de artsenbank zijn prof. Jacques Brotchi, prof. Didier Giet en dr. Nina Kjeldahl.Het overwicht van Nederlandstalige effectieve leden bij de artsen wordt blijkbaar goedgemaakt door een overwicht van Franstaligen bij de juristen (hoogleraren of docenten recht, of advocaten). Daar is de enige Nederlandstalige Isabelle De Clercq (advocaat bij de balie van Gent).De drie Franstalige effectieve leden zijn Jacqueline Herremans, prof. Yves-Henri Leleu en Geneviève Toussaint.Als leden 'afkomstig uit kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten' zijn benoemd: Natasia Hamarat (Fr), Eliane Janssens (Fr), Marc Desmet (Nl) en Mariette Van Hoek (Nl).Het vinden van voldoende kandidaten om te zetelen in deze commissie loopt niet altijd van een leien dakje. De vereisten voor de samenstelling van de Commissie werden in 2016 al eens aangepast, en een nieuw wetsvoorstel ligt voor om de criteria nog eens bij te sturen: het aantal artsen dat hoogleraar of docent (emeritus) moet zijn, zou worden verlaagd van vier naar twee. Het KB gaat naar de Koning voor ondertekening.(Noot: de taal van de benoemde leden wordt niet aangegeven in de persmededeling van de ministerraad - daarvoor raadpleegden we DOC 55 2668 van de Kamer.)