...

Het nieuwe contingent voor 2025 bedraagt 1.445 - hetzelfde cijfer als voor 2024. Dat is het aantal artsen dat dat jaar in heel België aan de beroepsopleiding mag beginnen. (Ook voor tandartsen wordt er een contingent bepaald en dat blijkt in 2025 ook behouden te worden op 228.) GemeenschappenDeze cijfers werden bekend gemaakt na de ministerraad. We weten verder dat het Rekenhof het contingent moet verdelen over de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap op grond van het aantal inwoners - voor Brussel gebeurt dit volgens de verhouding tussen leerlingen in het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs. De juiste verdeling is nog niet meegedeeld.Herinneren we er ook aan dat volgens de Wet op de Uitvoering van de Gezondheidszorgberoepen (de WUG of het geactualiseerde 'KB78') een overtal van 1.531 artsen in de Franse Gemeenschap vanaf 2024 moet worden afgebouwd - dat houdt in feite in dat vanaf 2024 maar jaarlijks 505 artsen in de Franstalige Gemeenschap mogen doorstromen naar de beroepsopsleiding tot het overtal is gecompenseerd.Het overtal berust op een schatting van het teveel van artsen dat zou afstuderen tussen 2004 en 2021. Een schatting die ondertussen misschien niet meer klopt.Uitvoering contingent tegelijk weer uitgesteldDe ministerraad deelt ook mee dat, op advies van de Planningscommissie, alle artsen die afstuderen in 2019 een Riziv-nummer krijgen (waarmee ze kunnen doorstromen naar de beroepsopleiding). (*)Daar kwamen op Twitter een aantal verontwaardigde reacties op.Minister van Volksgezondheid, Maggie De Blok, stelde vroeger wel al dat Franstalige geneeskundestudenten niet het slachtoffer moeten zijn van het beleid van de ministers van de Franstalige gemeenschap - maar ze maakte de toekenning van de 'extra Riziv-nummers' in 2018, 2019 en 2020 wel afhankelijk van het invoeren van een 'effectieve filter' aan de Franstalige geneeskundefaculteiten.Na veel politiek getouwtrek voerde de bevoegde Franstalige PS-minister, Jean-Claude Marcourt, in 2018 voor het eerst een toelatingsexamen voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde in. Maar dat bleek een maat voor niets, want het aantal studenten dat aan de opleiding mocht beginnen lag veel hoger dan het contingent dat later normaal gezien mag doorstromen naar de beroepsopleiding.Hete aardappelEr kan dus moeilijk gesproken worden van een 'effectieve filter' - de voorwaarde die De Block stelde lijkt niet voldaan.Eind januari dit jaar was er een rel omdat minister Jean-Claude Marcourt (bevoegd voor het hoger onderwijs in de Franstalige Gemeenschap) samen met zijn collega Alda Greoli (bevoegd voor de gezondheidszorg) weigerde een protocolakkoord te tekenen tussen alle bevoegde ministers in ons land dat de toekenning van de extra Riziv-nummers zou regelen.Minister De Block verklaarde op de RTBf dat, als het Riziv niet genoeg nummers zou kunnen toekennen, dat alleen maar de fout was van Jean-Claude Marcourt.Maar de regering lijkt nu toch in te binden en zal in 2019 in de Franstalige Gemeenschap het aantal afgestudeerde artsen dat kan doorstromen naar klinische specialisaties niet beperken. De contingentering wordt niet afgedwongen - de stok blijft achter de deur zitten. De hete aardappel wordt doorgeschoven naar de volgende regering. Als in 2020 het toelatingsexamen aan de Franstalige universiteiten nog te veel kandidaten met de studies geneeskunde en tandheelkunde laat beginnen, moet de ministerraad opnieuw bekijken of in 2026 geen "extra controle" moet worden ingesteld.(*) De betreffende adviezen van de Planningscommissie zijn nog niet bekend gemaakt op de website van de FOD Volksgezondheid.