...

Volgens de Bvas-voorzitter was vooral het Socialistisch ziekenfonds verbolgen over het initiatief van de overheid. Dat de regering het laatste woord heeft bij de begroting, is niet nieuw. Maar het is de nog niet voorgekomen dat ze ook het eerste woord binnen het Riziv neemt.ClawbackDe technische ramingen van het Riziv geven aan dat men in 2018 150,5 miljoen euro meer dan begroot zal uitgeven. De overschrijding zit in het geneesmiddelenbudget. De regering stelt dat de clawback voor 2018 nog niet in het bedrag verrekend is. De farmaceutische industrie zal dit jaar 103,5 miljoen euro aan het Riziv terugbetalen.Voor de overige 41,8 miljoen haalde de regering haar rekenmachientje boven: trimesteriële prijsdalingen, wettelijk vastgelegde prijsdalingen en de invoeringen van plafondprijzen zullen volgens haar meer opbrengen dan oorspronkelijk ingecalculeerd. Ook de omzetheffing zal door de overschrijdig van het budget hoger uitvallen.Pijnlijker voor de zorgsector zelf is de 'facturering tegen 90% door de ziekenhuizen': die geldt voor de hele prijs van het geneesmiddel niet enkel voor de 25% die niet binnen het forfait zit vervat."Technische maatregelen"Voor 2019 wordt in de ziekteverzekering een tekort van een half miljard euro verwacht. Opnieuw worden een aantal herberekingen uitgevoerd. En nieuwe maatregelen neemt de regering uitsluitend in de geneesmiddelensector, omdat de overschrijding ook vooral het gevolg zou zijn van de invoering van innoverende middelen. De initiële ramingen van het Riziv hield nog geen rekening met een nieuwe benadering om trends in te schatten en zouden 193 miljoen euro te hoog liggen. De regering wacht de herziene technische ramingen van het Riziv af.De regering stelt ook een nieuwe aanpak in het vooruitzicht voor de artikel 81-contracten, en voor de clawback - die volgend jaar dus meer dan waarschijnlijk weer van toepassing zal zijn.Minister De Block werkt met de farmasector besparingsmaatregelen uit voor 114,3 miljoen euro, die de patiënt niet zullen raken. De herberekeningen voor 2018 brengen ook in 2019 respijt (70,7 miljoen euro). Een 'dubbeltelling' van 20 miljoen euro binnen de dringende geneeskundige hulpverlening werd weggewerkt. De regering voerde verder technische correcties uit voor 90,7 miljoen euro. Hier maakte het Socialistisch ziekenfonds zich opnieuw boos over wat "technische correcties" dan wel juist inhielden.Die tegenstelling tussen regering en oppositie merk je tegenwoordig wel vaker op binnen het Verzekeringscomité, merkt Moens op.De begroting van het Riziv mag in 2019 26,5 miljard bedragen, inclusief een 'structureel geblokkeerd' bedrag (een buffer) van 142 miljoen euro.Te noteren valt ook dat de regering blijkbaar meer speling wil voor de artikel 81-contracten.