...

Huisartsen verrichten jaarlijks circa 46 miljoen huisbezoeken en consultaties. Met meer dan 2.100 aangesloten huisartsen is LTD3 het grootste tariferingsbureau van België. In een persbericht laat directeur Lore De Raeve weten dat het aantal huisbezoeken en raadplegingen dat huisartsen via de RDB factureren in de lift zit. In 2010 ging het over iets meer dan 747.000 prestaties terwijl in 2014 al 1.815.006 huisbezoeken en consultaties via de RDB gebeurden. "Op enkele jaren tijd steeg de facturatie van LTD3 naar de ziekenfondsen van bijna 10 miljoen naar bijna 130 miljoen euro." Die stijging doet zich niet enkel voor bij huisartsen maar ook bij specialisten en zelfstandige verpleegkundigen, meldt LTD3 nog.WetgevingDokter De Raeve verklaart de sterke stijging onder meer via de wetgeving. Vroeger werd de RDB slechts uitzonderlijk toegepast, tegenwoordig zijn er veel meer mogelijkheden om het systeem toe te passen. Daarnaast wordt de RDB steeds bekender bij zowel zorgverleners als patiënten. Tot slot wijst De Raeve ook op de administratieve vereenvoudiging -LTD3 ontwikkelde de applicatie easyTar®- waardoor digitale getuigschriften kunnen aangemaakt en doorgestuurd worden naar LTD3. De tariferingsdienst volgt de betalingen van de mutualiteiten op en stort het bedrag in één keer op de rekening van de zorgverleners.SVH LTD3 verwacht ook dit jaar een sterke stijging. Huisartsen moeten vanaf 1 juli de RDB immers verplicht toepassen voor consultaties en huisbezoeken van patiënten met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (Omnio-patiënten). Niet iedereen is daar even gelukkig mee. Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen (SVH) noemt de verplichting een "zware en onnodige belasting" van de huisartsenpraktijk. "De meeste Omnio-patiënten hebben geen problemen met het betalen van hun huisarts en voor wie dit wel een probleem stelt, passen de huisartsen de RDB reeds toe," zo luidt het. Het SVH vindt dat de verplichte RDB de huisartsen "degradeert tot ziekenfondsbediende." Dit terwijl de ziekenfondsen voor de verwerking van uitbetalingen werkingsmiddelen opstrijken. "Voor de huisartsen kost een verplichte RDB alleen maar tijd (administratief werk) en geld (informatica, kosten tarificatiedienst)." De overheid stelde de verplichte RDB een half jaar uit, tot juli. Dat bespaarde 12,5 miljoen euro. Het SVH stel dan ook voor om de verplichting te vervangen door een vrijwillige RDB. Dat zou immers flink wat geld opleveren dat kan gebruikt worden voor een echte herwaardering van de eerste lijn.