...

Momenteel betaalt de patiënt nog het volledige ereloon bij de huisarts. Hij/zij krijgt dat dan later terugbetaald door de ziekteverzekering. Uit eigen zak betaalt de patiënt nog wel het remgeld. Dat bedraagt voor een gewone raadpleging zes euro en voor een patiënt met een Globaal Medisch Dossier (GMD) vier euro. In 2017 had bijna 62% van de Belgen, circa zeven miljoen mensen, een GMD bij de huisarts. Het systeem heeft overigens veel meer succes in het noorden dan in het zuiden van het land en vooral in Brussel ligt de penetratiegraad van het GMD erg laag. Als het van CD&V-kamerlid Nathalie Muylle afhangt, wordt het gebruik van het GMD verder aangemoedigd. "Een van de incentives hiervoor is het wegwerken van de financiële drempel bij een bezoek aan de huisarts", aldus Muylle. "Dat kan door de regeling derde betaler uit te breiden tot alle patiënten met een GMD beheerd door MyCareNet." Muylle is van oordeel dat het GMD een grote meerwaarde biedt. Het laat de huisarts toe zich een totaalbeeld te vormen van de gezondheidstoestand van de patiënt. Zo kan hij zijn patiënt ook beter opvolgen. Sinds kort hebben patiënten via de Personal Health Viewer trouwens zelf inzicht in hun medische gegevens. Door de regeling derde betaler uit te breiden, hoopt Muylle het "gebruik van het GMD te verbreden en verder te democratiseren". Bijkomend voordeel is dat komaf wordt gemaakt met "plakkertjes kleven en doktersbriefjes naar de mutualiteiten brengen".