...

Een bepaling uit 1986 verbood de RDB voor alle intellectuele prestaties. De vrees bestond dat dit overconsumptie en fraude zou vergemakkelijken. Om sociale redenen werd de RDB geïntroduceerd voor OMNIO-patiënten (met een voorkeursregeling) om het vervolgens te verplichten. De vorige regering wou dit ook doen voor chronische zieken en de ziekenfondsen wensen het zelfs uit te breiden tot de hele bevolking. De representatieve artsensyndicaten zijn zeer zeker gewonnen voor het responsabiliseren van de patiënt. Bij de individuele artsen lopen de meningen uiteen. Heel wat artsen vinden de regeling administratief belastend en de betalingstermijnen zijn soms lang. In samenwerking met de BVAS peilt Artsenkrant naar uw mening. Ongeacht uw syndicale voorkeur weten we graag wat u ervan vindt. Vandaar dat we u vragen de volgende mini-enquête te beantwoorden door hier te klikken.