...

Wat als mijn software niet up-to-date is?Wat als ik de verplichting aan mijn laars lap?Wat zijn de uitzonderingscategorieën?Wat als ik niet geconventioneerd ben?Wat met GMD, GMD-plus en diabetespas?Hoe achterhaal ik het statuut van mijn patiënt?Wat als het ziekenfonds mij niet tijdig uitbetaalt?Wat als mijn software niet up-to-date is? Hebt u een huisartsenpakket dat nog niet up-to-date is voor de e-facturatie, dan gedoogt het Riziv dat u de sociale derdebetalersregeling "niet in alle gevallen" toepast. Vraagt de patiënt wel om toepassing van de RDB, dan dient u daar wel op in te gaan. Hebt u van de softwareproducent de update voor de e-facturatie ontvangen, dan past u de sociale RDB toe bij alle patiënten die er recht op hebben, ook al vragen ze er niet om. Bent u niet-geïnformatiseerd, dan moet u ook de sociale RDB toepassen; of de patiënt erom vraagt of niet. De redenering is blijkbaar dat u er toch zelf voor kiest om op papier te factureren.Wat als ik de verplichting aan mijn laars lap? Dat hangt er vanaf. Het Riziv beseft dat de invoering van de sociale RDB een belangrijke aanpassing van de administratieve routines vereist. Het zal aanvankelijk de nadruk leggen op het verstrekken van informatie, sensibilisering en follow-up. Het zal dit doen in de geest van het akkoord artsen-ziekenfondsen. Dat laatste houdt in dat rekening wordt gehouden met de effectieve beschikbaarheid van e-facturatie (namelijk voor huisartsen die het medisch dossier elektronisch bijhouden). Vooral past de huisarts de RDB toe als de patiënt erom vraagt (en er recht op heeft). Laat u af en toe een steek vallen, dan mag u enkele aanmaningen verwachten. Plant u een langdurige actie van burgerlijke ongehoorzaamheid, dan is volgende verwittiging blijkbaar voor u bedoeld: "Bij vaststelling van systematische weigering om de verplichting toe te passen, zal de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle de gepaste maatregelen nemen."Wat zijn de uitzonderingscategorieën? De RDB is verboden wanneer ze niet verplicht is, maar ook zijn er een heel aantal gevallen waarin het toch mag. De FAQ noemt er een tiental: patiënten met het statuut van chronisch zieke, palliatieve thuispatiënten, financiële noodsituatie,... Ook wanneer u wachtdienst hebt, kunt u de RDB gebruiken. Deze uitzonderingen gelden vooral wanneer de patiënt er zelf om vraagt.Wat als ik niet geconventioneerd ben? Ook als niet-geconventioneerd arts moet u de RDB toepassen. U kunt daarnaast wel een supplement vragen.Wat met GMD, GMD-plus en diabetespas? Voor het GMD, het GMD-plus en de diabetespas past u de RDB toe als de patiënt erom vraagt - ook als hij geen recht op verhoogde tegemoetkoming heeft.Hoe achterhaal ik het statuut van mijn patiënt? Als u het GMD van de patiënt bijhoudt, moet u zijn eID maar een keer per jaar vragen. De datum vanaf wanneer u het eID voor elektronische facturatie steeds moet inlezen, is nog niet vastgelegd: er is voor e-facturatie nog geen aparte regeling. Bij een vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt neemt men aan dat de identiteit van de patiënt vaststaat - wat een vertrouwensrelatie is legt het Verzekeringscomité van het Riziv vast.Wat als het ziekenfonds mij niet tijdig uitbetaalt? Wanneer het ziekenfonds u niet op tijd uitbetaalt, kunt u dit ziekenfonds aanmanen en moet het u dan een verwijlinterest betalen.