...

Voor het (federaal) zorgpersoneel is er het voorbije jaar al ruim 1 miljard meer voorzien - een kleine helft daarvan komt uit het zorgpersoneelfonds van het Parlement. Ook de geestelijke gezondheidszorg kreeg onlangs een extra jaarlijks budget van 200 miljoen. Deze 1,2 miljard telt mee voor de groeinorm van 2,5%, die vanaf 2022 verzekerd wordt. Het jaar 2021 wordt een moeilijk jaar. De pandemie is nog niet verslagen. Om de meerkosten op te vangen en snel maatregelen te kunnen nemen, komt er een aparte budgetlijn. De wettelijke groeinorm in dat jaar zal worden berekend aan de hand van de technische ramingen van het Riziv. Die kwamen voor 2021 uit op een tekort in de gezondheidsbegroting van rond het half miljard. Zelfs met een groeinorm van 2,5% zou er een besparing nodig zijn van tussen de 200 en de 300 miljoen euro (zie vorige krant). Maar het regeerakkoord wil de operatie beperken tot het uitvoeren van "technische correcties". De aandacht van de aantredende regering en de nieuwe minister bevoegd voor gezondheidszorg zal eerst moeten gaan naar het bestrijden van het coronavirus. Gezondheidszorg staat helemaal vooraan in het regeringsprogramma en de pandemie vormt de opener. Opvallend daarbij: de regering wil een generiek pandemieplan dat lessen trekt uit de covidcrisis, want het aantal wereldwijde epidemieën is sinds de jaren 1980 verdrievoudigd. Twee aandachtspunten zijn alvast de strategische voorraden en de lokale productiemogelijkheden. En de regering De Croo is ambitieus: een publiek-private financiering moet leiden tot de oprichting van een Biopreparedness and Anti-Infectives Unit - met een Global Mobile Health Lab dat onmiddellijk om het even waar ter wereld kan worden ingezet. Ambitieus is zeker ook de doelstelling waarmee het eigenlijke programma voor de gezondheidszorg opent: tegen 2030 moet de gezondheidskloof tussen mensen met de hoogste en de laagste gezonde levensverwachting met minstens 25% afnemen. De vermijdbare sterfte wil de regering tegen dan met 15% verminderd zien. Ruime aandacht in het programma gaat naar de geestelijke gezondheidszorg. De werven van Maggie De Block worden niet opgedoekt: de hervorming van het ziekenhuislandschap en -financiering, de herijking van de nomenclatuur, de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering,... blijven op het menu. Lees ook: Voort op de ingeslagen weg