...

Op 21 september, Wereldalzheimerdag, schreven meer dan 130 artsen zich in voor de e-learning 'Opleiding tot referentiearts dementie' die in oktober van start gaat. De opleiding is een initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Domus Medica en experten uit het werkveld zoals prof. em. Jan De Lepeleire. Het doel is om artsen (extra) op te leiden over het thema dementie zodat zij ondersteuning en advies kunnen bieden aan collega-artsen die vragen hebben over personen met dementie.Op die manier kan de tijd tussen de eerste tekenen van de aandoening en de uiteindelijke diagnose verkleind worden, waardoor het zorgteam sneller een gepaste behandeling kan opstarten.Vlaams DementieplanHet dementieplan Vlaanderen 2021-2025, opgestart door toenmalig minister Wouter Beke (CD&V), benadrukt de rol van de huisarts in de vroegtijdige herkenning van signalen van dementie, de diagnose en zorgdiagnose, de behandeling en de opvolging van de patiënt.Een referentiearts dementie kan een huisarts, ouderenpsychiater, geriater of neuroloog zijn. Volgens de beschrijving in het dementieplan draagt de referentiearts "zijn expertise in dementie actief uit en brengt verbindingen tussen organisaties tot stand, zoals de relatie met de eerstelijnszone en ziekenhuisnetwerken". Nog volgens het plan kan de referentiearts dementie ook een grote rol spelen in de ondersteuning van de CRA's in de regio, bv. bij het management van het antipsychoticabeleid, en interferentie bij polyfarmacie. Op macroniveau signaleert de referentiearts dementie uitdagingen naar het beleid in overleg met de regionale Expertisecentra Dementie.OpleidingDe opleiding tot referentiearts dementie is online te volgen en bevat zes modules. Verschillende aspecten van dementiezorg komen aan bod, zoals preventie, signaalfunctie, duiding bij de pathologie, zorgproces, sociale kaart en mantelzorg. Verwacht wordt dat de opleiding tweede helft van oktober beschikbaar zal zijn.In een persbericht zegt prof. em. Jan De Lepeleire "overdonderd" te zijn door het aantal inschrijvingen. "Dit duidt erop dat we tegemoet komen aan een nood op het terrein."Minister Crevits wil referentie-artsen inbedden in heel Vlaanderen "zodat op termijn elke eerstelijnszone een referentiearts dementie als aanspreekpunt kan hebben". Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen zal hierin een begeleidende rol krijgen, zo laat ze nog weten.