...

Patiten die hun gmd-houdend arts raadplegen, moeten volgens de wet op de ziekteverzekering 30% minder remgeld betalen. Het KB dat deze maatregel uitbreidt naar andere huisartsen die toegang hebben tot het gmd, werd goedgekeurd door de ministerraad van 1 juli- met terugwerkende kracht.Huisartsen in dezelfde groepspraktijk, of solowerkende artsen die tot een door het Riziv erkende groepering behoren, kunnen vanaf 1 januari dit jaar ook 30% minder remgeld aanrekenen. Maar het KB dat de wet moet aanpassen, is pas nu door de ministerraad geraakt en zal pas op het eind van de zomer in het Staatsblad kunnen verschijnen. Het KB moet immers eerst nog naar de Raad van State voor advies en kan pas daarna door de koning worden ondertekend.Het KB voert wel een administratieve vereenvoudiging in: het Riziv-nummer van de gmd-houdend arts zal niet meer systematisch op het attest moeten worden vermeld.