...

In juni 2016 meldde Artsenkrant dat Raf Mertens (61) ontslag nam als directeur van het Kenniscentrum. Zijn tweede zesjarige mandaat liep normaal nog tot 2022 maar hij wou er al op 1 augustus van dit jaar mee ophouden. Privé-redenen lagen aan de grondslag van dit voornemen.Dokter Mertens keert nu enigszins op zijn stappen terug. Hij blijft het KCE leiden tot eind 2017. Volgens de wandelgangen houdt dit verband met de aangekondigde hertekening van de gezondheidsadministraties. Bedoeling daarvan is de acht federale instellingen die met gezondheidszorg bezig zijn - FOD Volksgezondheid, Riziv, KCE, FAGG, e-Healthplatform, WIV, Hulpkas voor de ziekteverzekering, Controledienst voor de ziekenfondsen en landsbonden van de ziekenfondsen - op elkaar af te stemmen en hen beter te laten samenwerken. Specifiek zouden de wetenschappelijke instellingen -onder meer het KCE, het WIV en CODA- samengevoegd worden. Dat ziet dokter Mertens echter niet zitten. Om het KCE te vrijwaren en een mogelijke fusie af te blokken, blijft hij nu dus een half jaar langer in functie.De epidemioloog en arts Raf Mertens stond jarenlang aan het hoofd van de CM-studiedienst en was actief bij het Intermutualistisch Agentschap en bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid alvorens hij de sprong naar het Kenniscentrum waagde.